Aktivnosti

Istraživači i analitičari u Populariju često učestvuju na međunarodnim i regionalnim konferencijama ili radionicama.  To su prilike za prezentiranje rada Popularija i širenje informacija o rezultatima istraživačkih projekata kad su namijenjene ciljnoj publici, ali isto tako i prilike za diskusiju i razmjenu mišljenja s donosiocima odluka, međunarodnim, lokalnim i regionalnim organizacijama.

Međunarodni okrugli stol: Platforma SOFIJA 2015
Alida Vračić, izvršna direktorica Popularija sudjelovala je na međunarodnom okruglom stolu "Evropska unija u promjenjivom globalnom okruženju: Što čeka EU susjede" koji se u okviru Platforme Sofija 2015 održao u organizaciji Evropskog vijeća za vanjske odnose (EFCR) i Ministarstva vanjskih poslova Bugarske 23. jula/srpnja 2015. godine u ...
Više...
Prezentacija publikacije: Civilno društvo u procesu EU integracija u zemljama Zapadnog Balkana
Povodom objavljivanja izvještaja u okviru projekta “Thinking 4 Governance”, Populari je organizirao prezentaciju koja se pod nazivom "Civilno društvo u procesu EU integracija u zemljama Zapadnog Balkana" održala 13.11.2014. u Info centru Evropske unije u Sarajevu. Osim think tanka Populari, partneri ...
Više...
Završni seminar: TRAIN 2014. - Poticanje političkog dijaloga
Tokom 2014., Popularijeva istraživačica javnih politika Katarina Cvikl, učestovala je na Programu TRAIN (Think Tanks Providing Research and Advice through Interaction and Networking) Njemačkog vijeća za vanjske odnose (DGAP).  Finalno okupljanje učesnika programa organizirano je od 2. do 6. 11.2014. u Briselu, u ...
Više...
Radionica: Druga regionalna škola policy analize
Katarina Cvikl, istraživačica javnih politika iz think tanka Populari sudjelovala je na Drugoj regionalnoj školi policy analize u organizaciji hrvatskog Istraživačkog centra Gong. Škola je održana u Zadru u Hrvatskoj, od  17. do  21. 10. 2014. Za razliku od prošle godine ...
Više...
Međunarodna radionica: Zapadni Balkan: Rusija i Turska, interesi i politike Evropske unije
Alida Vračić, izvršna direktorica Popularija, sudjelovala je na međunarodnoj radionici koja se pod nazivom "Zapadni Balkan: Rusija i Turska, interesi i politike Evropske unije", održala 16. i  17. 10. 2014. u Berlinu u Njemačkoj. Radionica je održana u organizaciji Udruženja ...
Više...
Prezentacija: Šta poslanici i novinari u Bosni i Hercegovini misle o euroatlantskim integracijama?
Amina Krvavac, istraživačica javnih politika u Populariju prisustvovala je prezentaciji publikacije „Šta poslanici i novinari u Bosni i Hercegovini misle o euroatlantskim integracijama? “organizovanoj 2.7.2014. u Sarajevu, od strane Centra za edukaciju „Pro Educa“ iz Banja Luke. Navedena publikacija autora Srđana Puhala, ...
Više...
Javna diskusija: Implikacije pristupa Republike Hrvatske Evropskoj Uniji na Bosnu i Hercegovinu
Popularijevi stažisti, Fabien Segnarbieux i Kubra Emir sudjelovali su na javnoj raspravi koja se pod nazivom "Implikacije pristupa Republike Hrvatske Evropskoj Uniji na Bosnu i Hercegovinu" održala u Sarajevu, 26. 06.  2014., u organizaciji  Asocijacije Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske ...
Više...
Seminar Programa TRAIN 2014. – Poticanje političkog dijaloga
Nakon uvodnog seminara ovogodišnjeg TRAIN-a (Think Tanks Providing Research and Advice Through Interaction and Networking), učesnici ovog programa koji organizira Njemačko društvo za vanjsku politiku (DGAP) ponovno su se okupili u Berlinu, u Njemačkoj, od 10og do  14og juna 2014. godine. Zajedno ...
Više...
Javna debata "Korištenje IPA fondova u Bosni i Hercegovini: Iskustva i mogućnosti"
Amina Krvavac, istraživačica javnih politka u Populariju prisustvovala je  javnoj debati  pod nazivom: "Korištenje IPA fondova u Bosni i Hercegovini: Iskustva i mogućnosti", koja se održala 13. juna 2014. u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Debata je organizirana ...
Više...
Predavanje o Zapadnom Balkanu na NATO Defense College-u
3. juna, 2014., istraživačica javnih politika Popularija Katarina Cvikl održala je predavanje u okviru kursa o Zapadnom Balkanu na NATO Defense College-u u Rimu na kojem je analizirala nedavne društveno-političke nemire u Bosni ad Hercegovini. Na poziv NATO koledža, Katarina je ...
Više...
Loading...