aktivnosti

Seminar Programa TRAIN 2014. – Poticanje političkog dijaloga

Nakon uvodnog seminara ovogodišnjeg TRAIN-a (Think Tanks Providing Research and Advice Through Interaction and Networking), učesnici ovog programa koji organizira Njemačko društvo za vanjsku politiku (DGAP) ponovno su se okupili u Berlinu, u Njemačkoj, od 10og do  14og juna 2014. godine.

Zajedno sa ostalim kolegama iz istraživačkih centara sa Balkana, Popularijeva istraživačica javnih politika Katarina Cvikl učestvovala je na radionicama i sastancima TRAIN programa 2014., a vezano za istraživačke projekte na kojima učesnici rade na ovom programu. Između ostalih, na radionici o komunikaciji, koju je vodio Cornelius Adebahr iz DGAP-a, učesnici su radili na pronalaženju strateškog fokusa i načina da najefikasnije iskomuniciraju poruke svojih istraživanja.

Pored navedenog, radionica je uključila i praktičnu video obuku o prezentiranju, koja se za članove grupe pokazala kao jako koristan način samovrednovanja postojećih vještina u komuniciranju s publikom. Tokom boravka u Berlinu, učesnici su razgovarali o napretku svojih istraživanja i pisanju policy briefova, međusobno ocjenjivali radove (peer review) te razmjenjivali mišljenja i utiske.

Osim interakcije unutar grupe, učesnici TRAIN-a su održali još tri sastanka sa predstavnicima navažnijih njemačkih državnih institucija gdje su iznijeli svoja mišljenja vezano za proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan i izazove s kojima se susreće svaka od zemalja ove regije, te se upoznali s relevantnim njemačkim politikama. Na sastanku sa Heike Baddenhausen u njemačkom Bundestagu, učesnici su se upoznali sa radom Odbora za evropske poslove, zatim su posjetili Ured kancelarke Angele Merkel, gdje su sa Alexanderom Jungom razgovarali o njenom novom angažmanu u regiji. Završni sastanak seminara održan je u Saveznom ministarstvu vanjskih poslova Njemačke sa šefom Odsjeka za Zapadni Balkan, Hans-Ulrichoom Südbeckom.

Osvježeni novim idejama koje će im pomoći da unaprijede policy briefove na kojima rade u okviru ovog  programa, učesnici su se vratili u svoje think tankove gdje će nastaviti rad na svojim istraživačkim projektima. Oni će se ponovo sastati u novembru u Briselu kako bi predstavili svoje zaključke kreatorima politika i donosiocima odluka u Evropskoj uniji.