aktivnosti

Javna debata “Korištenje IPA fondova u Bosni i Hercegovini: Iskustva i mogućnosti”

Amina Krvavac, istraživačica javnih politka u Populariju prisustvovala je  javnoj debati  pod nazivom: “Korištenje IPA fondova u Bosni i Hercegovini: Iskustva i mogućnosti”, koja se održala 13. juna 2014. u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Debata je organizirana od strane Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH u suradnji s Fondacijom za demokraciju Westminster. Parlamentarni forum je koordinirajuće tijelo sa zadatkom uspostavljanja koordinacije rada državnog i entitetskih parlamenata u procesu evropskih integracija.

Gosti i učesnici debate bili su predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine; predstavnici Vlade Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine te Brčko Distrikta; predstavnici Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini; predstavnici općinskih vlasti i nevladinih organizacija iz cijele zemlje te diplomate iz susjednih zemalja.

Cilj organizatora bio je potaknuti raspravu o tome kako koristiti IPA II fondove na najefikasniji način, posebno poučeni prethodnim iskustvimau provedbi  IPA I.  Budući jepristup BiH  IPA II  fondovima još uvijek na čekanju zbog nemogućnosti  bh. političara da uspostave učinkovit mehanizam koordinacije unutar vladajuće strukture, tajming ovog događaja nije mogao biti bolji. Predstavnici Evropske unije iskoristili su priliku da još jednom istaknu da BiH, u procesu razvoja strategija koje se odnose na IPA II fondove, treba usvojiti pristup utemeljen na  osobitostima različitih sektora. Međutim, osim što su se ponovile dobro poznate činjenice o neuspjehu BiH da ispuni osnovne zahtjeve postavljene od strane EU, rasprava nije dala mnogo konstruktivnih preporuka ili zaključaka o načinu rješavanja i izbjegavanju ponavljanja istih grešaka u budućnosti.

Na kraju debate, panelisti su se složili da je neophodan zajednički angažman političkih aktera na svim razinama državne strukture BiH, ali ova debata, nažalost, nije dala prijedloge o tome kako ubrzati razočaravajuće spori tempo BiH u ispunjavanju svojih obveza.