aktivnosti

Ekspertska debata o rezultatima istraživanja javnog mnijenja o medijskim slobodama u BiH

Ajdin Perčo, istraživač Popularija učestvovao je na Ekspertskoj debati o rezultatima istraživanja javnog mnijenja o medijskim slobodama u BiH koja se održala 08. maja 2013. godine u Sarajevu, BIH.  Debatu je organiziralo Udruženje BH novinara, a financijski podržala fondacija Friedrich Ebert (Friedrich-Ebert-Stiftung).

Cilj ove debate bio je prodiskutirati rezultate zadnje ankete o medijskim slobodama u BiH koju je objavila fondacija Friedrich-Ebert.

Ajdin je tokom debate prenio iskustva koja je Populari stekao kroz istraživanje o načinu na koji mediji izvještavaju o EU, objavljenog u izvještaju pod nazivom ”Od Brazila do Brisela”.

Jedan od zaključaka koji je prezentiran na ovoj debati jeste da građani BiH najviše vjeruju medijima, pa vjerskim zajednicama i nevladinom sektoru. Pritom, političarima i političkim strankama građani najmanje vjeruju.

Između ostalih, debatirali su Lejla Turčilo, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zvonimir Jukić, direktor programa FTV-a te Adis Arapović, menadžer za projekte Centra za civilne inicijative (CCI).

Naglašeno je da, iako su mediji značajnim dijelom pod uticajem političkih stranaka, postoje novinari koji profesionalno obavljaju svoj posao i to je prepoznato od strane građana. Pored toga, nevladin sektor što uključuje i think tank Populari treba nastaviti aktivno raditi na obrazovanju građana i promovisanju pozitivnih vrijednosti.

Novinski članak: bhnovinari.ba: Održana ekspertska debata o rezultatima istraživanja javnosti o medijskim slobodama (.pdf) >>>