aktivnosti

Konferencija: Put ka oporavku: Uticaj kreativnih industrija na ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine

Jasminko Halilović, zamjenik direktora Popularija prisustvovao je konferenciji “Put ka oporavku: Uticaj kreativnih industrija na ekonomski razvoj BiH” koja se održala 23.10.2013. u Sarajevu u organizaciji Centra za politike i upravljanja, a financijski podržana od strane NED-a (National Endowment for Democracy) i OSI Think tank fonda (OSI Think Tank Fund).

Centar za politiku i upravljanje je u okviru programa “Put oporavka”, organizirao prvu konferenciju o kreativnim industrijama u BiH s ciljem da se na što sveobuhvatniji i strateški način pristupi kreativnim industrijama u Bosni i Hercegovini kako bi se istražili potencijali za domaći gospodarski razvoj.

Nekoliko zanimljivih govornika predstavilo je iz različitih aspekata kreativne industrije i njihov značaj. Otvorena su mnoga pitanja i analizirano stanje kreativne ekonomije u BiH, te je donesen zaključak da je ovo područje nedovoljno istraženo, i da postoje neiskorišteni potencijali. Potvrda za to je i nivo razvoja kreativnih industrija u EU zemljama, gdje one zauzimaju značajnu poziciju kao izvor rasta i inovacija.

U širem smislu, u kreativne industrije spada i bazična aktivnost Popularija – istraživanje. I u  narednom periodu Populari će, kroz svoje djelovanje, doprinositi boljem razumijevanju značaja kreativnih industrija za razvoj društva.

Agenda: Put ka oporavku: Uticaj kreativnih industrija na ekonomski razvoj BiH (.pdf) >>>