aktivnosti

Završni seminar: TRAIN 2014. – Poticanje političkog dijaloga

Tokom 2014., Popularijeva istraživačica javnih politika Katarina Cvikl, učestovala je na Programu TRAIN (Think Tanks Providing Research and Advice through Interaction and Networking) Njemačkog vijeća za vanjske odnose (DGAP).  Finalno okupljanje učesnika programa organizirano je od 2. do 6. 11.2014. u Briselu, u Belgiji.

Nakon prva dva seminara u Beogradu i Berlinu, istraživači javnih politika iz think tank organizacija sa Zapadnog Balkana, učesnika ovogodišnjeg TRAIN programa, ponovo su se susreli u Briselu. Ovoga puta, zaključno okupljanje učesnika omogućilo im je da razmisle o finalnoj poruci svojih istraživačkih radova te pružilo priliku da ih prezentiraju donosiocima odluka u Evropskoj uniji.  Za vrijeme ovog trodnevnog seminara, učesnici su imali priliku uspostaviti kontakte s brojnim akterima iz Brisela.

Pored diskusije o njihovim istraživačkim radovima na kojima su radili u okviru projekta, na seminaru se razgovaralo i o strategiji proširenja Evropske unije te o situaciji u svakoj pojedinoj zemlji učesnika.  Učesnici su razmijenjivali mišljenja s predstavnicima Generalne direkcije za evropske politike susjedstva i pregovora o proširenjuVijeća Evropske unije, te parlamentarcima – članovima Radne skupine za Zapadni Balkan Evropskog parlamenta, kao jedne od pet radnih grupa Odbora za vanjske poslove (AFET). Izvan institucija Evropske unije, učesnici su se susreli s predstavnicima Stalnog predstavništva Republike Hrvatske i Federalne Republike Njemačke pri Evropskoj uniji kao i s dr. Dušanom Reljićem i Anne Lauenroth iz briselskog ureda njemačkog think tanka Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

Sugovornici su pokazali veliki interes za istraživačke radove učesnika te svojim sugestijama doprinijeli njihovoj boljoj diseminaciji koja će uslijediti u zemljama učesnika. Briselski je seminar u okviru TRAINa 2014. uspješno okončan okruglim stolom koji se održao u prostorijama think tanka Carnegie Europe. Stefan Lehne, Judy Dempsey i Cornelius Adebahr iz Carnegie Europe podijelili su svoja mišljenja o izgledima za proširenje s učesnicima TRAINa, predstavnicima institucija Evropske unije i briselskih think tankova.

Ovim događajem, ovogodišnji TRAIN program se priveo kraju. Za učesnike TRAINa 2014., ovo je bila prilika ne samo za trajno umrežavanje unutar grupe, već i povezivanje sa sugovornicima koje su upoznali tokom sva tri seminara. Oni će nastaviti korisititi stečena znanja i diseminirati nalaze svojih istraživačkih  radova  u svojim zemljama.

Agenda: Završni seminar TRAINa 2014 (.pdf) >>>

Pozivnica za okrugli stol u Carnegie Europe (.pdf) >>>