aktivnosti

Otvorena diskusija o dobrobiti životinja

Diskusija na temu “Dobrobit životinja” održala se 22. novembra 2012. godine u prostorijama Njemačke ambasade u Sarajevu u organizaciji Popularija.

Osim prezentacije izvještaja Popularija “Mesna industrija u BiH: Mogu li bh. pilići u EU?” u suradnji s DGAPom te preporuka koje su proizašle iz ovog istraživanja, ova diskusija imala je za cilj otvoriti i potaknuti diskusiju na teme koje se tiču spremnosti Bosne i Hercegovine da nastavi izvoz u Hrvatsku i stvori uvjete za pozicioniranje na novim evropskim tržištima nakon 1. januara 2013. godine.

Diskusija se fokusirala na konkretne korake koje BiH mora poduzeti na putu ka evropskim tržištima u kontekstu dobrobiti životinja na farmama i nove EU legislative u ovom segmentu.

Razgovarali smo o rezultatima i preporukama koje su proizašle iz projekta sa relevantnim vladinim zvaničnicima, ali i proizvođačima, kako bismo ispitali sljedeće mogućnosti BiH:

  • da izvozi pileće meso nakon 1. januara 2013.g.;
  • da proizvodi visokokvalitetne proizvode i pozicionira se na nova tžišta, i
  • da suštinski reformira veterinarski sektor.

Agenda: Otvorena diskusija o dobrobiti životinja (.pdf) >>>