pub_biznis_bus

Nevesinje – Zaboravljena zemlja

Nevesinje je odabrano za učešće u projektu Biznis Bus jer je decenijama doživljavalo ekonomski kolaps. Smješteno na jugoistoku BiH, Nevesinje ima bogatu historijsku tradiciju, ali njegova geografska pozicija i udaljenost od glavne magistrale kroz Hercegovinu doprinjeli su njegovim ekonomskim poteškoćama.

Duga historija malog ekonomskog razvoja

Tokom rata, od 1992.-95., Nevesinje je palo pod srpsku kontrolu, a danas je dio entiteta Republika Srpska (RS). Broj stanovnika u gradu procjenjuje se na oko 18 000, a od toga je 8 000 osoba za koje se vjeruje da su prognanici iz hercegovačkih općina drugog, federalnog, bosanskohercegovačkog entiteta.

Prije posljednjeg rata, Nevesinje je bilo ekonomski nerazvijena općina uprkos svojim prirodnim potencijalima. Ovo područje je izrazito ruralno, a stoljećima je njegova glavna ekonomska industrija bila poljoprivreda: ratarstvo i stočarstvo. Ljudi još uvijek proizvode hranu i proizvode životinjskog porijekla na tradicionalni način, koji se sada smatra prirodnim i organskim.

Potreba za poslovnom podrškom

Od okončanja rata, gradska ekonomija se nije oporavila. Iako općina još uvijek nema razvojnu agenciju za mala i srednja preduzeća, ipak ima jednu od najstarijih poljoprivrednih zadruga (osnovanu 1946.) u BiH. Zadruga okuplja male poljoprivredne proizvođače po selima ove općine. Projekat Biznis Bus otkrio je da problemi s kojima se suočavaju poduzetnici u ovoj općini postoje već godinama, i da postoji jasna potreba za uslugama podrške poslovanju u ovom hercegovačkom gradu.