aktivnosti

“Oblikovanje budućnosti Bosne i Hercegovine: Civilno društvo nakon lokalnih izbora u oktobru 2012.”

Alida Vračić, izvršna direktorica Popularija učestvovala je na 2. međunarodnoj radionici “Oblikovanje budućnosti Bosne i Hercegovine: Civilno društvo nakon lokalnih izbora u oktobru 2012.” koja se održala u Freising-u, Njemačka, 16. i 17. novembra 2013. godine u organizaciji Udruženja jugoistočna Evropa (“Suedosteuropa-Gesellschaft – SOG“).

Kao nastavak međunarodne radionice koja se održala u decembru 2009. godine, radionica u Freising-u je poslužila kao dionička rasprava u kojoj su se sudionici mogli povezati sa svojim diskusijama od prije tri godine, te raspravljati o stanju integracija u evropskim NVO / mrežama organizacija civilnog društva.

Cilj je bio nastaviti započeti dijalog ponovnim okupljanjem – između ostalog – članova i predstavnika organizacija civilnog društva, think-tankova, novinara, političkih stranaka i međunarodnih stručnjaka. Radionica je održana pod Chatham House pravilima kako bi se olakšala otvorena i iskrena razmjena mišljenja i ideja.

Organizatori su identificirali pitanja za raspravu u uskoj suradnji s učesnicima koji su bili pozvani uoči događaja pridonijeti programu. Sam program se temeljio na interaktivnim panelima koji su uključivali sve učesnike kao prezentatore barem jedanput. Ovaj pristup je omogućio otvorenu, s vremena na vrijeme i kontroverznu razmjenu mišljenja.

Ispred Popularija, Alida je učestvovala kao panelist na temu Kakav je položaj Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja Evropskoj uniji?

Pozivnica za međunarodnu radionicu (.pdf) >>>

Agenda: Program međunarodne radionice (.pdf) >>>

Popis učesnika međunarodne radionice (.pdf) >>>

Izvještaj: Pozadina međunarodne radionice (.pdf) >>>