aktivnosti

Međunarodna konferencija: Zapadni Balkan: Prevladavanje ekonomske krize – Od regionalne suradnje do EU članstva

Izvršna direktorica Popularija Alida Vračić učestvovala je na međunarodnoj konferenciji “Zapadni Balkan: Prevladavanje ekonomske krize – Od regionalne suradnje do EU članstva” koja se održala 9. decembra 2009. godine u Briselu, Belgija u organizaciji švedskog Predsjedništva Evropske unije i Evropske komisije u suradnji s Vijećem za regionalnu suradnju (RCC).

Konferencija se fokusirala na financijsku situaciju u zemljama jugoistočne Evrope te izazovima koji im predstoje. U tom kontekstu, diskutiralo se o važnosti regionalne suradnje u prevladavanju ekonomske krize.  Konferencija je okupila 200-tinjak učesnika uključujući predstavnike regije, država članica, međunarodnih financijskih institucija te predstavnike ključnih medija.

Domaćini eventa bili su švedski ministar vanjskih poslova, Carl Bildt i povjerenik EU za proširenje, Olli Rehn.

Osim ministarstava privrede, financija i vanjskih poslova, kako Evropske unije tako i zemalja jugoistočne Evrope, na konferenciju su također bili pozvani i predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicijske banke, Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, te članovi Evropskog parlamenta, think tankovi i predstavnici medija.  Predstavnica think tanka Populari bila je Alida Vračić, izvršna direktorica.

Konferencija je bila prilika za prezentaciju konkretnih projektnih ideja regionalnog karaktera institucijama Evropske unije i relevantnim financijskim institucijama.

Obavijest za medije o međunarodnoj konferenciji Zapadni Balkan: Prevladavanje ekonomske krize – Od regionalne suradnje do EU članstva (.pdf) >>>

Govor Marca Butija na međunarodnoj konferenciji Zapadni Balkan: Prevladavanje ekonomske krize – Od regionalne suradnje do EU članstva (.pdf) >>>

Govor Ardiana Fullanija na međunarodnoj konferenciji Zapadni Balkan: Prevladavanje ekonomske krize – Od regionalne suradnje do EU članstva (.pdf) >>>