aktivnosti

Uvodni seminar TRAIN programa 2014: Poticanje političkog dijaloga

Nakon što je odabrana kao učesnica programa TRAIN 2014 koji organizira Njemačko društvo za vanjsku politiku DGAP, Katarina Cvikl iz Popularija sudjelovala je na uvodnom seminaru koji se održao u Beogradu u Srbiji, između 9. i 13.aprila 2014.

Ovogodišnji TRAIN (Think Tanks Providing Research and Advice through Interaction and Networking) je okupio 12 istraživača iz različitih think tank organizacija i nezavisnih instituta za istraživanje javnih politika iz zemalja zapadnog Balkana (osim Hrvatske).  Cilj ovog programa je poticanje političkog dijaloga u zemljama učesnicama kao i stvaranje mogućnosti za trening i umrežavanje.

Za vrijeme trajanja seminara u Beogradu, učesnici su aktivno sudjelovali u dvodnevnoj radionici o pisanju policy paper-a i zagovaranju s Natashom Wuncsch, vanjskom suradnicom DGAP-a. Istraživači su razgovarali o svojim istraživačkim idejama koje će za vrijeme ovog programa razviti i implementirati. Sve ideje će se fokusirati na različite aspekte vladavine prava u regiji, u širem okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Zadnji dan seminara, učesnici su imali priliku i predstaviti i prodiskutirati teme koje su odabrali za svoje istraživanje s Pierrom Mirelom, bivšim direktorom za zemlje zapadnog Balkana Generalne uprave Europske komisije za proširenje i sadašnjim počasnim generalnim direktorom Evropske komisije.

Program TRAIN će se nastaviti sredinom juna 2014. kada će se 12 odabranih istraživača javnih politika ponovo sastati na seminaru u Berlinu.

Agenda: TRAIN 2014 – Poticanje političkog dijaloga (.pdf) >>>

Popis učesnika seminara otvaranja programa TRAIN 2014 (.pdf) >>>

Novinski clanak: Vladavina prava kao ključ za europske integracije (.pdf) >>>