aktivnosti

Konferencija: Istraživanje i zagovaranje u zahtjevnom političkom okruženju: Prenošenje iskustava iz zemalja Zapadnog Balkana

Vesna Malenica, voditeljica istraživanja Popularija sudjelovala je kao panelist na Prvoj konferenciji učesnika TRAIN programa koja se održala u Berlinu od 27. do 30. juna 2013. godine u organizaciji DGAPa, Njemačkog vijeća za vanjske odnose.

Konferencija je okupila trideset istraživača i analitičara javnih politika sa Balkana, učesnika TRAIN programa od 2010., kada je i započeo ovaj program. Konferencija je, prije svega, poslužila kao platforma za razmjenu i diskusiju radova učesnika, iako je krovna tema konferencije bila zagovaranje politika: suradnja i komunikacija s lokalnim kreatorima politika u zemljama Balkana, kao i s EU akterima, zatim, upotreba medija i novih tehnologija, te izgradnja koalicija između organizacija civilnog društva.

Malenica je pozvana na konferenciju kao panelist za dvije teme.

Javni panel “Proširenje uoči ulaska Hrvatske u EU: gledišta sa Zapadnog Balkana” govorio je o izazovima koje ulazak Hrvatske u EU donosi u regiju Zapadnog Balkana.  Malenica je, zajedno s ostalim panelistima iz Hrvatske i Crne Gore, diskutirala s Christophom Retzlaffom, šefom Odjela za proširenje EU, evropsku politiku susjedstva i vanjske odnose EU u Federalnom uredu za vanjske poslove Njemačke o posljedicama ulaska Hrvatske u EU na buduću EU politiku proširenja.

Na drugom panelu pod nazivom “Širenje informacija: upotreba medija i novih tehnologija u zagovaranju politika – dopiranje do javnosti”, Malenica je prezentirala inovativne metode širenja informacija koje Populari koristi u svom radu, te prenijela učesnicima panela ideje i dobre primjere Popularija.  U svom obraćanju, naglasila je da, iako je Populari fokusiran na kreatore politika kao primarnu ciljnu grupu, prepoznao je potrebu da dopre i do ostalih građana BiH kako bi se informirali o Evropskoj uniji i reformama koje se trenutno provode u BiH te mogli vršiti pritisak na kreatore politika i donijeti kvalitetnu odluku na izborima.

Drugi dan konferencije, Goran Buldioski, direktor Think tank fonda Otvorenog društva (OSI) je dao prijedloge i svoj kritički osvrt na rad think tank organizacija na Zapadnom Balkanu (njegovu prezentaciju možete pronaći u dokumentima ispod teksta kao i intervju s njim). Buldioski se fokusirao na činjenicu da think tankovi s Balkana još uvijek aktivnosti širenja informacija svode na puko objavljivanje rezultata njihovih istraživanja, te da ne posvećuju dovoljno vremena i resursa na ciljano komuniciranje svojih ideja i rezultata istraživanja. Nadalje, Buldioski tvrdi da su dokaz i argument ključni pokretači za istraživačke politike, ali da su na Balkanu emocije ipak još uvijek važnije.

Ova veoma zanimljiva i inspirativna konferencija završila se osvrtom na buduće TRAIN aktivnosti i obećanjem da će nakon konferencije, uspostavljena mreža održati sadašnji entuzijazam, te nastaviti postojati da bi i ubuduće omogućavala regionalnu suradnju.

Agenda: Prva alumni konferencija TRAIN programa (.pdf) >>>

Video: Intervju Cornelius Adebahr DGAP (Vimeo) >>>

Video: Intervju Goran Buldioski – direktor Open Society Think Tank Fonda (Vimeo) >>>

Prezentacija: Goran Buldioski: Istraživanje politika u vremenu populizma i apatije (.pdf) >>>