aktivnosti

European Academy of Diplomacy: Radionica o političkoj transformaciji

Ajdin Perčo, istraživač Popularija učestvovao je, kao jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na “Radionici o političkoj transformaciji” koja se održala u Varšavi, Poljska od 24. do 28. 06. 2013. u organizaciji European Academy of Diplomacy.

Tokom jednotjedne radionice održan je veliki broj diskusija i predavanja o mnoštvu tema kao što su npr. put Hrvatske u EU, politička situacija u BiH i na prostoru ex-Jugolavije te rastuća važnost Turske u međunarodnim odnosima. Glavni predavači su, između ostalih, bili i ambasador Republike Hrvatske u Poljskoj Ivan del Veccio, Marek A. Nowicki iz Helsinškog odbora za ljudska prava i Zbigniew Pisarski, direktor poljskog think tanka Casimir Pulaski.

Učesnici su imali priliku da posjete različite institucije u Varšavi kao što su npr. Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) pri OSCE-u i neke ambasade. Posljednja dva dana su provedena u razvijanju praktičnih vještina kao što su pregovaranje i javni nastup. Učešćem na ovoj radionici, Ajdin je ne samo razvio svoje vještine već je upoznao nove i interesantne ljude te time proširio rastući krug prijatelja i partnera think tanka Populari. Događaji kao ovaj, veoma su važni kao jedan od načina kroz koji se istraživači iz BiH mogu upoznati sa međunarodnim kretanjima u relevantnim oblastima te učiti iz iskustava svojih kolega iz drugih zemalja.

Agenda: Program radionice (.pdf) >>>

Video: Intervju Jan Pieklo – izvršni direktor – Poljsko-ukrajinska fondacija PAUCI (Vimeo) >>>

Video: Intervju Zbigniew Pisarski – predsjednik Fondacije Casimir Pulaski (Vimeo) >>>

Video: Intervju Vishar Rushiti – analitičar politika – Institute for Advanced Studies GAP (Vimeo) >>>

Video: Intervju Jason WORLLEDGE – izvršni direktor – EAD (Vimeo) >>>