aktivnosti

Međunarodna konferencija: Uključi se! Istočni donatorski forum

Alida Vračić, izvršna direktorica Popularija učestvovala je kao jedan od govornika na međunarodnoj konferenciji “Uključi se! Grantmakers East Forum (GEF)” koja se održala od 8. do 10. oktobra 2008. godine u Dubrovniku, Hrvatska.

Ovaj forum je godišnja dvodnevna konferencija koja svake godine okupi 150-ak učesnika, predstavnika fondacija, bilateralnih donatora, međunarodnih organizacija i  korporativnih financijera.

Razvio se iz EFC donatorske istočne grupe (GEG) koju su 1992. godine osnovali članovi EFC grupe koja je radila u zemljama centralne i istočne Evrope te bivšem Sovjetskom Savezu.  Sastanci grupe su u početku bili eventi od sporednog značaja koji su se odvijali na godišnjoj generalnoj skupštini EFCa (AGA) i konferenciji. Unatoč toj činjenici, interes za grupu rastao je paralelno s razvojem donatorstva u regiji tako da je GEG izrastao u samostalni projekt sa svojom godišnjom skupštinom koja se organizirala svake godine u drugoj zemlji.  Prva godišnja skupština GEG-a održala se 1996. godine u Parizu.

Cilj GEFa (Grantmakers East Forum-a) je podrška stabilnog razvoja filantropije i civilnog društva u društvima i državama, i šire u Evropi, te da olakšava zajedničke napore u području filantropije kako bi se potpuno integrirale u evropske i globalne filantropske inicijative i institucije. 

Svrha GEFa je promicanje razvoja civilnog društva na širem području Evrope na način da putem foruma, donatorima iz regije omogući priliku da prodiskutiraju efikasnost donatorske pomoći, razmijene iskustva te dobiju inspiraciju i ohrabrenje za nove donatorske aktivnosti u regiji.

Agenda: Međunarodna konferencija: Uključi se! Istočni donatorski forum (.pdf) >>>

Izvještaj: Međunarodna konferencija: Uključi se! Istočni donatorski forum (.pdf) >>>