aktivnosti

Panel diskusija: Individualna i korporativna filantropija u BiH

Zamjenik direktora Popularija, Jasminko Halilović učestvovao je na panel diskusiji o individualnoj i korporativnoj filantropiji u BiH koja se održala u Sarajevu 14. novembra  2013. u organizaciji Fondacije Mozaik u sklopu regionalnog projekta SIGN.

Na diskusiji je prezentirana i studija koja je dala preporuke za izmjenu zakonskog okvira, napravljena u sklopu regionalnog projekta SIGN.

U toku diskusije učesnici su komentirali poteškoće na koje nailaze fizička i pravna lica u BiH koja žele izdvajati za opšte dobro, zatim o pogrešnom shvatanju filantropije i poistovjećivanju s humanitarnim radom itd. Komentarisan je i zakonski okvir, te je razgovarano o potrebama izmjena zakona s ciljem stimuliranja filantropije.

Jedna od tema panela bili su i minimalni standardi za namicanje sredstava, s ciljem zajedničkog rada na popravljanju imidža organizacija civilnog društva, odnosno uspostavljanju povjerenja između onih koji žele izdvajati za opće dobro i organizacija koje mogu biti kanal za plasman tih sredstava.

Pozivnica: Individualna i korporativna filantropija u BiH >>>