aktivnosti

Seminar: Zapadni Balkan: Put ka evropskim integracijama

Goran Tirak, analitičar u Populariju učestvovao je na seminaru koji se pod nazivom “Zapadni Balkan: Put ka evropskim integracijama” održao od 19.  do 21. 05. 2010. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Ovaj trodnevni seminar na temu kako Evropska unija može dovršiti integraciju Balkana i borbu protiv organiziranog kriminala, organizirao je Institut za bezbjednosne studije Evropske unije (EUISS) u suradnji s Vanjskopolitičkom inicijativom BIH (VPI).

Cilj seminara bio je napraviti komparaciju trenutne situacije u svakoj od država bivše Jugoslavije u odnosu na proces proširenja Evropske unije, te podstaknuti efikasnije međunarodno učešće u podršci integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju s posebnim fokusom na to gdje se BiH nalazi u tom procesu u poređenju sa zemljama iz regije.

Jacques Rupnik, viši istraživač u EUISS-u, istakao je u svom zaključku nekoliko glavnih smjernica za Evropsku uniju kako bi se zemlje zapadnog Balkana uspješno izvukle iz krize i krenuli prema procesu evropske integracije.

Za vrijeme seminara, Denisa Sarajlić-Maglić je prezentirala Komparativni izvještaj o praćenju integracijskih procesa za 2009. godinu.

Agenda: Zapadni Balkan: Put ka evropskim integracijama (.pdf) >>>

Pozivnica: Zapadni Balkan: Put ka evropskim integracijama (.pdf) >>>