aktivnosti

Konferencija: Jačanje demokratske kulture dijaloga i suradnje institucija vlasti i civilnog društva u BiH – Primjena Sporazuma o suradnji između Vijeća ministara BiH i NVO sektora u BiH

Think tank Populari je učestvovao na konferenciji “Jačanje demokratske kulture dijaloga i suradnje institucija vlasti i civilnog društva u BiH – Primjena Sporazuma o suradnji između Vijeća ministara BiH i NVO sektora u BiH“ koja se održala 31.03.2009. godine u Sarajevu, BiH.

Konferencija se održala u sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, dr. Nikole Špirića.

Na konferenciji su usvojeni zaključci, u kojima su učesnici izrazili svoju opredijeljenost i spremnost da pristupe dosljednom izvršavanju obaveza koje su preuzeli činom potpisivanja sporazuma.

Zaključci konferencije bi trebali pomoći Vijeću ministara i civilnom sektoru da implementiraju aktivnosti sporazuma, kao i da budu jedinstveni u osudi svih pojedinaca i grupa koje ugrožavaju slobodu javne riječi i djelovanja.

Govor Nikole Špirića na otvaranju konferencije (.pdf) >>>