aktivnosti

Radionica: Rasprava o strategiji Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj za BiH – Konzultacije sa civilnim sektorom

Jasminko Halilović, zamjenik direktora Popularija je učestvovao na radionici koja se pod nazivom Rasprava o strategiji Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) za Bosnu i Hercegovinu – Konzultacije sa civilnim sektorom održala 06. novembra 2013. godine u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini.

Na radionici je predstavljen prijedlog strategije, te je diskutovano o eventualnim dopunama i izmjenama, ali i o dosadašnjim iskustvima EBRD-a u BiH. Predstavnici EBRD-a ponudili su prisutnima saradnju i naglasili da će EBRD uvijek biti otvoren kao adresa za konsultiranje o različitim razvojnim projektima u Bosni i Hercegovini.

Komentari s konzultacija bit će uključeni u Izvještaj, koji će biti dostupan Odboru direktora kako bi informirali donosioce odluka o finalnoj strategiji EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu. Prema planu, objavljivanje izvještaja i finalne strategije je planirano do kraja 2013. godine.

S obzirom da je think tank Populari u svojim istraživanjima posebno posvećen evropskom putu BiH, a da EBRD kao institucija svoju strategiju pozicionira u odnosu na evropski put BiH, razmjena mišljenja sa EBRD-om je od posebnog značaja. Populari će i u budućnosti pokušati dati korisne priloge ovakvim raspravama.

Agenda: Rasprava o strategiji Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj za BiH – Konzultacije sa civilnim sektorom (.pdf) >>>

Teme za raspravu (.pdf) >>>