aktivnosti

Međunarodna konferencija: Platforma Sofija 2013.

Zamjenik direktora Popularija, Jasminko Halilović učestvovao je na međunarodnoj konferenciji koja se pod nazivom Platforma Sofija 2013 održala u Sofiji u Bugarskoj, od 31. oktobra do 1. novembra 2013. godine u organizaciji Platforme Sofija (Sofia Platform), Centra za liberalne strategije (the Center for Liberal Strategies) i podršku Balkanskog fonda za demokraciju (Balkan Trust for Democracy), Fondacije Konrad Adenauer (Konrad Adenauer Stiftung) i Evropske komisije u Sofiji (European Commission's Representation in Sofia).

Učesnici ovogodišnje Sofia Platforme su na visokom nivou iz različitih uglova razgovarali o procesu tranzicije, program je uglavnom bio posvećen sirijskoj krizi, a jedna od sesija bavila se poređenjem BiH i Sirije.  Na prvoj sesiji govorilo se o odnosu demokratizacije i sigurnosti na Srednjem istoku, odnosno o tome da li je rano govoriti o izgradnji demokratije ako oružje još nije odloženo?   Na drugoj sesiji pod nazivom “Od Bosne do Sirije: da li su multietnične države održive” učestvovao je i Ešref Kenan Rašidagić, profesor sa Univerziteta u Sarajevu. Šta je Dejtonski mirovni sporazum donio BiH i kakav bi model trebalo primijeniti u Siriji, bila su najvažnija pitanja ove sesije. Uloga zemalja regije u sirijskoj krizi bila je tema treće sesije.

Narednog, završnog dana, održane su još tri sesije na kojima je razgovarano o društvima u tranziciji i izgradnji demokratije, ulozi arapskih medija danas, i na kraju, šta Evropa može uraditi bolje za širi Srednji istok. Ovakvi su razgovori uvijek nedorečeni, pa su tako i zaključci ovogodišnje Sofia Platforme prije svega naglasili potrebu za dijalogom.

Organizatori konferencije zaslužuju sve pohvale – nepotrebno je naglašavati koliko je razgovor o ovim temama važan. Populari pozdravlja ovu vrstu dijaloga i počastvovani smo što smo ove godine mogli dati svoj doprinos.

Agenda: Međunarodna konferencija: Sofija Platform 2013 (.pdf) >>>