aktivnosti

Radionica: Doprinos Višegradske grupe jačanju demokracije na Zapadnom Balkanu: Poljsko iskustvo suradnje između civilnog društva i javne administracije

Katarina Cvikl, istraživač Popularija sudjelovala je 29. 10. 2013. na prvoj radionici projekta “Thinking for Governance” koja se pod nazivom “Doprinos Višegradske grupe jačanju demokracije na Zapadnom Balkanu: Poljsko iskustvo suradnje između civilnog društva i javne administracije” održala u Varšavi, Poljska.

Poljski institut za međunarodne odnose kao domaćin radionice, okupio je osim predstavnika Višegradske grupe i poljske javne administracije, po tri predstavnika nevladinih organizacija iz svake od zemalja zapadnog Balkana (osim Hrvatske). Pored organizacija Vaša prava (Mreža za pravnu pomoć) i Centra za sigurnosne studije, Populari je u ovom projektu učestvovao kao predstavnik bh. civilnog sektora.

Cilj ovog projekta bio je pronalaženje boljih rješenja u sektoru pravosuđa, temeljnih prava, slobode, pravde i sigurnosnih problema (tj. u oblastima obuhvaćenim poglavljima 23 i 24 EU Acquis Communautaire-a) u zemljama zapadnog Balkana. Projekt će postići svoj cilj prenošenjem usvojenih administrativnih rješenja i najboljih praksi zemalja Višegradske grupe u smislu suradnje nevladinih organizacija, organizacija civilnog društva i think tankova, s javnom administracijom. Tokom prve radionice pod nazivom “Poljsko iskustvo suradnje između civilnog društva i javne administracije”, učesnici i pozvani gosti razgovarali su o temama u okviru tri panela, na kojima su se dotakli dijaloga između civilnog društva i vlade u okviru ljudskih prava, građanskog obrazovanja i imigracija.

Sudjelujući u ovom projektu Populari ponovo ima priliku ojačati međunarodnu prisutnost i ostvariti suradnju u regiji i srednjoj Europi, te naučiti korisne lekcije koje će doprinijeti poboljšanju modela suradnje sa vladinim institucijama.

Agenda: Seminar: Doprinos Višegradske grupe jačanju demokracije na Zapadnom Balkanu: Poljsko iskustvo suradnje između civilnog društva i javne administracije (.pdf) >>>