aktivnosti

Konferencija: Dobra uprava iz međusektorske perspektive

Istraživač Popularija, Ajdin Perčo, je učestvovao na dvodnevnoj konferenciji organiziranoj od strane Evropskog fonda za Balkan i Programa za promociju regionalnog istraživanja pod naslovom “Dobra uprava iz međusektorske perspektive“. Konferencija je održana 7. i 8. Novembra, 2013. u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske i najnovije članice EU, a ova lokacija je simbolično odabrana s ciljem promovisanja ideje da zemlje Zapadnog Balkana trebaju učiti i koristiti iskustvo Hrvatske u pristupnom procesu EU.

Ajdin je učestvovao na konferenciji kao panelista prezentujući trenutno stanje u oblasti e-uprave u BiH pri tome praveći usporedbu sa situacijom na Kosovu što je kasnije bilo i dodatno obrazloženo od strane predstavnika kosovskog think tanka GAP, Visara Rushitija. Iako ove dvije zemlje imaju različito administrativno ustrojstvo, obe su suočene sa značajnim problemima u implementaciji relevantnih zakona i strategija vezanih za e-upravu. Jedna od glavnih poruka prezentacije je bila da kompleksna birokratija u BiH ne mora nužno biti prepreka za daljne reforme, već da je glavni problem nedostatak političke volje da se dogovore zajednički principi i ostvari konkretan progres.

Ostale prezentacije su predstavile različite aspekte dobre uprave i izazova sa kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana u mnogim sektorima jer zemlje regiona dijele slične probleme, a razmjena dobrih iskustava je ključ za prevazilaženje zajedničkih problema.

Konferencija je pružila priliku za upoznavanje sa idejama i projektima sličnih organizacija iz regiona, kreatora politika te akademske zajednice. Pored toga, konferencija je poslužila kao dobra platforma za razmjenu mišljenja i susrete sa drugim istraživačima, te razgovore o mogućoj saradnji sa jedinstvenim ciljem promovisanja procesa pristupanja EU baziranog na lekcijama naučenim iz iskustva Hrvatske.

Agenda : Konferencija: Dobra uprava iz međusektorske perspektive (.pdf) >>>