aktivnosti

Međunarodna konferencija: Politike evropskih integracija

Ajdin Perčo, istraživač u think tanku Populari učestvovao je na međunarodnoj konferenciji koja se pod nazivom “Politike evropskih integracija” održala tokom 2. i 3. novembra 2012. godine. u Sarajevu, BIH, u organizaciji Fondacije Heinrich Boll i saradnji sa Udruženjem za političke nauke u BiH.

Konferenciju je zvanično otvorila direktorica ureda Heinrich Boll Stiftung u Sarajevu, Mirela Grünther-Đečević. Među brojnim govornicima, učestvovali su i Željko Komšić, član BiH predsjedništva, Stjepan Mesić, bivši Predsjednik Republike Hrvatske i Renzo Daviddi, zamjenik šefa Delegacije EU u BiH.

Imajući u vidu važnost procesa EU integracija za čitav region Zapadnog Balkana, ova konferencija je pružila odličnu priliku i forum za intenzivnu diskusiju o integracijskim procesima na prostoru Jugoistočne Evrope te njihovim implikacijama za BiH. Obzirom da je veliki broj učesnika došao iz Evrope i regiona, to je bila odlična prilika za Ajdina da kroz otvorenu diskusiju sazna više o percepciji stranih aktera prema BiH i njenom putu ka EU. Lekcije koje su naučene ovdje kao i predavanja glavnih izlagača su bile jako korisne za buduća istraživanja koja provodi think tank Populari.

Izvještaj: Politike evropskih integracija (.pdf) >>>