aktivnosti

“Napuštajući čekaonicu za Europu: Prevladavanje krize proširenja EU na Zapadni Balkan”

Katarina Cvikl i Ajdin Perčo, istraživači Popularija učestvovali su na konferenciji “Napuštajući čekaonicu za Europu: Prevladavanje krize proširenja EU na Zapadni Balkan” koja se održala od 9.-11. novembra 2012. u Gracu, Austrija u organizaciji Centra za jugoistočne evropske studije Univerziteta u Grazu (University of Graz, Centre for Southeast European Studies).

Sudjelovanje na konferenciji u Gracu bila je još jedna prilika za istraživače Popularija da budu dio konstruktivne diskusije i razmjene mišljenja sa vrhunskim akademicima i analitičarima sa područja Zapadnog Balkana.

Glavna tema ovog događaja bilo je pitanje da li je proces proširenja Evropske unije u regionu zapao u krizu, te koje su reforme potrebne da bi se stvari ponovo pokrenule.

Konferenciju je otvorio predsjednik Makedonije koji je u svom izlaganju obrazložio poziciju Makedonije u odnosu na članstvo u Evropskoj uniji te njenog odnosa sa Grčkom, i na taj način, istraživačima Popularija omogućio sticanje novih saznanja o političkim dešavanjima u ovoj zemlji. Osim toga, naučene lekcije sa konferencije kroz usporedbu i povlačenje paralela sa Makedonijom, bit će korisne za istraživanje koje je Populari upravo započeo u Bosni i Hercegovini.

Na konferenciji su brojni panelisti iznijeli svoje mišljenje o relevantnim temama. Kroz diskusiju, Florian Biber kao jedan od organizatora, Kristof Bender iz ESI-a, Milada Vachudova sa Univerziteta Sjeverna Karolina, Josef Mark, bivši sudija Ustavnog suda BiH, i Tim Judah iz The Economist-a omogućili su nam uvid u širu sliku čitavog procesa proširenja Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana.

Još važnije, neformalno druženje nakon službenog programa te razgovor sa učesnicima, dodatno je doprinijelo stvaranju novih poznanstava.

Predstavnici Popularija su iskoristili i ovu priliku da snime video izjave od nekolicine učesnika koje možete pronaći na ovoj stranici s vaše desne strane ili na Populari TV Vimeo kanalu. Isti je video materijal naknadno iskorišten i od strane organizatora.

Konačno, učešće na konferenciji bila je prilika za promovisanje naših aktivnosti i izvještaja, čime je dodatno osnaženo prisustvo Popularija u inozemstvu.

Agenda: Conference: “Leaving Europe's Waiting Room. Overcoming the Crisis of EU Enlargement in the Western Balkans“ (.pdf) >>>

Video: Interview with Florian Bieber-Director of the Center for South East European Studies at the University of Graz (Vimeo) >>>

Video: Topic: Statehood Questions: Interview with Joseph Marko-Dean at the University of Graz(Vimeo) >>>

Video: Topic: EU and Freedom of Movements: Interview with Joseph Marko-Dean at the University of Graz (Vimeo) >>>

Video: Topic: BiH's Survival and EU Involvement: Interview with Joseph Marko-Dean at the University of Graz (Vimeo) >>>

Video: Interview with Ilir Dugolli-Kosovo's Ambassador in Brussels (Vimeo) >>>