aktivnosti

Suradnja državnih parlamenata i nezavisnih tijela u Jugoistočnoj Evropi

Vesna Malenica, analitičar Popularija, kao jedina predstavnica bosanskohercegovačkog civilnog društva, učestvovala je na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji koja se pod nazivom Suradnja državnih parlamenata i nezavisnih tijela u Jugoistočnoj Evropi održala u Beogradu 3. i 4. aprila 2012. g. u Narodnoj skupštini Republike Srbije.  Konferenciju su zajednički organizirali Narodna skuština Srbije i Evropski pokret Srbije.

Konferencija je okupila članove parlamenata, predstavnike nezavisnih regulatornih tijela koji se bave ljudskim i pravima manjina, borbom protiv korupcije i diskriminacije, kao i predstavnike organizacija civilnog društva koji rade u Jugoistočnoj Evropi.

Vesna Malenica iz Popularia, pozvana je da prezentira situaciju u Bosni i Hercegovini na temu perspektive koju imaju organizacije civilnog društva u ovom domenu, njihovom angažmanu, učešću i uticaju na rad nezavisnih regulatornih tijela. Ekspertna diskusija koja je uslijedila nakon kratkih prezentacija panelista iz BiH, Crne Gore, Srbije i Bugarske ukazala je na činjenicu da nedostatak demokracije i nezavisnosti, kao i fragmentiranost propisa, a posebno nove tehnologije, čine organizacije civilnog društva relevantnim akterima kada govorimo o regulatornim aktivnostima: uloga posmatrača ili tzv. watchdoga, uobičajena je uloga organizacija civilnog društva, ali ove organizacije također mogu imati i važnu ulogu kod izrade nacrta zakona i njihove implementacije. Ali da bi mogli preuzeti ove uloge, prvenstveno moraju izgraditi sopstvene kapacitete, kao i kredibilitet, kako bi se nametnule kao ravnopravni akteri u domenu donošenja odluka i kreiranja politika.

G. Vlastimir Matejić, iz Evropskog pokreta Srbije, naglasio je važnost njegovanja “kulture suradnje” između svih aktera prisutnih na konferenciji kao samu suštinu budućeg razvoja u Jugoistočnoj Evropi.

Izvještaj: Međunarodna konferencija: Suradnja državnih parlamenata i nezavisnih tijela u Jugoistočnoj Evropi (.pdf) >>>

Agenda: Međunarodna konferencija: Suradnja državnih parlamenata i nezavisnih tijela u jugoistočnoj Evropi (.pdf) >>>

Pozivnica: Međunarodna konferencija: Suradnja državnih parlamenata i nezavisnih tijela u Jugoistočnoj Evropi (.pdf) >>>

Zaključci i preporuke Međunarodne konferencije “Suradnja državnih parlamenata i nezavisnih tijela u Jugoistočnoj Evropi” (.pdf) >>>

Zahvalnica za učešće na Međunarodnoj konferenciji “Suradnja državnih parlamenata i nezavisnih tijela u jugoistočnoj Evropi” (.pdf) >>>