aktivnosti

Konferencija: BERLIN U RIGI – Stogodišnjica rođenja gospodina Isaiaha Berlina

Alida Vračić, izvršna direktorica Popularija učestvovala je na konferenciji “BERLIN U RIGI – Stogodišnjica rođenja gospodina Isaiaha Berlina” koja se održala u Rigi, Latvija od 1. do 6. juna 2009. godine.

Kao dio proslave stogodišnjice rođenja gospodina Isaiaha Berlina, konferencija je okupila grupu od 20-25 iznimnih mladih akdemika, aktivista, novinara i donosioca odluka iz zemalja centralne i istočne Evrope kako bi im se omogućio forum za diskusiju o pitanjima koja se odnose na unapređenje demokracije, liberalizma, civilnog društva i vladavine prava u široj regiji.

Grupa je bila uključena u program seminara i panel diskusija pod predsjedanjem vrlo visoko rangiranih donosioca odluka i renomiranih intelektualaca, kako bi im dali priliku da razmjene iskustva te se potencijalno povežu u zajedničkim naporima u budućnosti.

Konferenciju su zajednički organizirali Fondacija Soros iz Latvije, Britanska ambasada u Rigi i Ministarstvo vanjskih poslova Latvije.

Agenda: Konferencija: BERLIN U RIGI – Stogodišnjica rođenja gospodina Isaiaha Berlina (.pdf) >>>

O konferenciji: BERLIN U RIGI – Stogodišnjica rođenja gospodina Isaiaha Berlina (.pdf) >>>