aktivnosti

Prezentacija publikacije: Civilno društvo u procesu EU integracija u zemljama Zapadnog Balkana

Povodom objavljivanja izvještaja u okviru projekta “Thinking 4 Governance”, Populari je organizirao prezentaciju koja se pod nazivom “Civilno društvo u procesu EU integracija u zemljama Zapadnog Balkana” održala 13.11.2014. u Info centru Evropske unije u Sarajevu. Osim think tanka Populari, partneri glavnog implementatora, Poljskog instituta za međunarodne odnose (PISM), iz Bosne i Hercegovine na ovom projektu bili su Centar za sigurnosne studije i organizacija Vaša prava BiH.

Prezentacija je okupila pretežno predstavnike vladinih institucija BiH, Delegacije Evropske unije u BiH, ambasada višegradskih zemalja u BiH, te u veoma malom broju organizacije civilnog društva. Nakon uvodne riječi urednika publikacije, Tomasz-a Żornaczuk-a, iz Poljskog instituta za međunarodne odnose – PISM iz Varšave, moderatorica Hana Semanić, predstavnica Centra za istraživanje proširenja Evropske unije iz Budimpešte (još jednog partnera na projektu) najavila je koautore publikacije:  Katarinu Cvikl, istraživačicu javnih politika u Think tanku Populari, Mirelu Hodović, istraživačicu javnih politika Centra za sigurnosne studije te Dragana Vujanovića, zamjenika direktora za programe u organizaciji Vaša prava BiH koji su zatim predstavili dio izvještaja koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu.

Nakon prezentacije, uslijedila je žustra, ali plodna diskusija i razmjena mišljenja prisutnih, posebno predstavnika vladinih institucija te Delegacije Evropske unije u BiH. U skladu s nalazima istraživanja koje su predstavili autori publikacije, diskusija je pokazala da su dijalog i komunikacija između civilnog društva i vladinih institucija u BiH nedovoljno razvijeni, te da postoji velika potreba za istim.

Izvještaj je nastao kao rezultat rada dvadesetak stručnjaka iz najaktivnijih organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana. Kroz analizu 23. i 24. poglavlja pravne stečevine Evropske unije, publikacija otvara pitanje kako poboljšati suradnju između vlade i civilnog društva, s naglaskom na nadzor tokom procesa integracije u EU, zaštitu ljudskih prava, provedbu efikasne migracijske politike, nepristranost sudstva, antikorupcijske mjere te solidan građanski odgoj i obrazovanje.  Projekt je financirao Međunarodni fond Višegrad (International Visegrad Fund).

Kompletan Izvještaj možete preuzeti ovdje (.pdf) >>>