aktivnosti

Međunarodna konferencija: Međukulturni dijalog za bolju Evropu: Evropska unija i Balkan

Alida Vračić, izvršna direktorica Popularija učestvovala je na međunarodnoj konferenciji koja se pod nazivom ” Međukulturni dijalog za bolju Evropu – Evropska unija i Balkan” održala 23. i 24. juna 2008. godine u Zagrebu, Hrvatska, u organizaciji EU Generalne direkcije za obrazovanje i kulturu.

Akademici, vjerske vođe, donositelji odluka i nevladine organizacije došli su zajedno na konferenciju u Zagreb da razgovaraju o ulozi međukulturnog dijaloga za područje Balkana i Evrope u cjelini.

Tema ove konferencije, koju je organizirala Glavna direkcija za obrazovanje i kulturu Evropske komisije, izabrana je zbog činjenice da je 2008. godina proglašena „Godinom međukulturnog dijaloga“, a u skladu je s tradicijom Jean Monnet konferencija visokog ranga koje se održavaju jedanput godišnje na temu aktuelnih političkih prioriteta u području evropskih integracija.  Međukulturni dijalog važan je ne samo za mir i stabilnost na Balkanu, već i za evropsku perspektivu balkanskih zemalja, zbog čega se konferencija i održala u ovoj regiji.

Na konferenciji se putem foruma omogućila diskusija o međukulturnom dijalogu kao pokretaču napretka i integracije  balkanskih zemalja i Evropske unije te međusobno, jedne zemlje s drugom. Konferencija se sastojala od govora, prezentacija i panel diskusija koje su se bavile sljedećim pitanjima: mir i pomirenje između nacija i kultura;  proces reintegracija balkanskih zemalja; Evropa i solidarnost; i uloga akademika u međukulturnom dijalogu u proširenoj Evropi. Govornici su bili političari, akademici, umjetnici i istraživači iz zemalja Evropske unije te zemalja-kandidata i budućih kandidata.  Raznolikost struka i porijekla učesnika konferencije učinili su diskusiju o važnim pitanjima koja su povezana s glavnom temom konferencije vrlo živom.

Ova konferencija se smatra glavnim događajem izvan Evropske unije u organizaciji Evropske komisije, a u okviru Evropske godine međukulturnog dijaloga.

Info letak: Međunarodna konferencija: Međukulturni dijalog za bolju Evropu: Evropska unija i Balkan (.pdf) >>>

Rodi Kratsa – Govor na međunarodnoj konferenciji: Međukulturni dijalog za bolju Evropu: Evropska unija i Balkan (.pdf) >>>