aktivnosti

Beograd-Berlin-Brisel: Populari u TRAINu

U toku 2012., počevši od februara, Popularijevi istraživači, Vesna Malenica i Vedrana Čović, učestvovale su u programu TRAINa (Think Tanks Providing Research and Advice through Interaction and Networking Programme).

TRAIN program ima za cilj potaknuti politički dijalog između think tank organizacija i političkih aktera na Zapadnom Balkanu, te pružiti mogućnosti za trening i umrežavanje organizacijama iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Poslušajte malo više informacija o TRAINu i njegovom regionalnom utjecaju od samog osnivača ovog programa, dr. Corneliusa Adebahra na video zapisu ovdje.  Kao što je Adebahr rekao, kroz seriju radionica, istraživači koji učestvuju na TRAIN programu rade na pisanju “policy paper-a” i  zagovaračkih strategija te imaju priliku prodiskutirati svoje pojedinačne istraživačke projekte sa ostalim učesnicima.

Za vrijeme trajanja programa, organizirane su dvije radionice: jedna u Beogradu, Srbija, a druga u Berlinu, Njemačka dok je druženje u Briselu događaj koji svake godine zaokružuje TRAIN program i služi kao platforma za komunikaciju između EU donositelja odluka koji se bave pitanjima Zapadnog Balkana, i think tank organizacija s Balkana koje rade na temama vezanim za EU integracije.  Najkorisniji aspekt ovog programa bila je prilika za istraživače da dođu u dodir sa novim idejama tokom dvodnevnog niza sastanaka i diskusija u samom srcu Evropske unije – Parlamentu i Evropskoj komisiji.

Osim navedenog, umrežavanje – koje će vjerojatno rezultirati suradnjom između think tankova i regionalnim projektima – predstavlja jednu od najjačih strana programa TRAIN.  Malenica i Čović su imale sreću upoznati kolege iz balkanskih think tank organizacija – deset istraživača iz: GONGa (Hrvatska), INTERa (Srbija), GLPSa (Kosovo), CEEDa (Crna Gora), i  CRPMa (Makedonija).  Ovo je bila jedinstvena prilika za razmjenu ideja i mišljenja s kolegama, te za dugotrajno umrežavanje.

Uvodna radionica održala se u Beogradu, Srbija, u martu 2012.  Svaki pojedini tim učesnika-istraživača je imao priliku prezentirati svoj istraživački projekat i analizirati ga sa svojim kolegama iz drugih think tankova.  Osim toga, tokom ove radionice, dotakli smo se i nekih generalnih tema kao što su: na koji način se može uspješno utjecati na proces donošenja političkih odluka, ili kako se poruke mogu jasnije prenositi i kako u početnoj fazi prepoznati potencijalne prepreke? U svjetlu ovih i drugih sličnih pitanja, tokom ove radionice, adresirane su brojne zagovaračke strategije.

Agenda: Početni seminar u Beogradu: Poticanje dijaloga o politikama: TRAIN program (.pdf) >>>

Agenda: Seminar u Berlinu: Poticanje dijaloga o politikama: TRAIN program (.pdf) >>>

Agenda: Završni seminar u Briselu: Poticanje dijaloga o politikama: TRAIN program (.pdf) >>>