aktivnosti

Radionica: Proces ustavne reforme na Islandu: Primjer građanske participacije u ustavnoj reformi

Katarina Cvikl, istraživač Popularija učestvovala je na radionici o participativnom procesu ustavne reforme na Islandu koja se održala u organizaciji PILPG (The Public International Law & Policy Group), 15.08.2013. u Sarajevu, Bosni i Hercegovini.

Na početku radionice, Silja Omarsdottir sa Islandskog univerziteta prezentirala je problem sa islandskim ustavom, dala socio-ekonomski kontekst te prenijela iskustva koja su vezana za njihov pokušaj reforme ustava uz participaciju građana. Tokom rasprave s dvanaest predstavnika nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Valery Perry iz PILPGa sumirala je najvažnije lekcije za ustavnu reformu u BiH. Na raspravi se utvrdilo da, iako su ove dvije zemlje veoma različite, unutrašnje političke dinamike mogu pružiti slične pouke/lekcije za reformske inicijative u bosanskohercegovačkom kontekstu.

Učesnici diskusije su se također složili da iskustvo sa Islanda pokazuje da, iako izrada potpuno novog Ustava može u početku izazvati interes javnosti, postepeni pristup promjenama (tzv. „step by step“ pristup) bi trebao biti efikasniji način za promoviranje promjena nakon čega bi se, u cilju dugoročnog održanja javnog interesa, trebale provoditi jasne strategije angažiranja paralelno sa dvosmjernim konsultacijama i komuniciranjem sa građanima.

Agenda: Islandski proces ustavne reforme: Primjer građanske participacije u ustavnoj reformi (.pdf) >>>