Radionica: Rasprava o strategiji Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj za BiH - Konzultacije sa civilnim sektorom

Jasminko Halilović, zamjenik direktora Popularija je učestvovao na radionici koja se pod nazivom Rasprava o strategiji Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) za Bosnu i Hercegovinu – Konzultacije sa civilnim sektorom održala 06. novembra 2013. godine u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini.


Na radionici je predstavljen prijedlog strategije, te je diskutovano o eventualnim dopunama i izmjenama, ali i o dosadašnjim iskustvima EBRD-a u BiH. Predstavnici EBRD-a ponudili su prisutnima saradnju i naglasili da će EBRD uvijek biti otvoren kao adresa za konsultiranje o različitim razvojnim projektima u Bosni i Hercegovini.

 

Komentari s konzultacija bit će uključeni u Izvještaj, koji će biti dostupan Odboru direktora kako bi informirali donosioce odluka o finalnoj strategiji EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu. Prema planu, objavljivanje izvještaja i finalne strategije je planirano do kraja 2013. godine.

 

S obzirom da je think tank Populari u svojim istraživanjima posebno posvećen evropskom putu BiH, a da EBRD kao institucija svoju strategiju pozicionira u odnosu na evropski put BiH, razmjena mišljenja sa EBRD-om je od posebnog značaja. Populari će i u budućnosti pokušati dati korisne priloge ovakvim raspravama.

 

Više detalja o konferenciji možete pronaći u dokumentima na desnoj strani.

 

Proizvodi

Our publications are licensed under a Creative Commons license.

You are free to quote, copy and share this publication, as long as you attribute it to the think tank Populari.

Tekući Projekti
Iz Brazila u Brisel
FCO projekt "EU priče"
Više novca nego smisla u BiH?
FCO projekt "EU priče"