publikacija

Izvještaj: Izgubljeni u prevodu

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom 2008. godine, Bosna i Hercegovina je započela proces pristupanja EU. Prevođenje pravne stečevine EU na zvanične jezike zemlje prvi je korak ka EU. Međutim, kao što je BiH uvijek bilo multietničko društvo, također je i zemlja u kojoj se govori više jezika i koja odgađa proces pristupanja EU.

Novonastali jezici postali su integralni dio nacionalnih/etničkih identiteta u post-ratnoj Bosni i Hercegovini, i postala su pitanja patriotizma i nacionalne pripadnosti. Čak se i trenutni sistem obrazovanja u BiH temelji na priznavanju prava na obrazovanje na materinjem jeziku.

Acquis se sastoji od preko 120 000 stranica pravnih dokumenata i godišnje se povećava za otprilike 5000 stranica. Proces prevođenja je kompleksan, skup i vremenski zahtjevan. Eksperti EU smatraju da je za zemlje koje žele pristup EU potrebno oko 10 miliona eura i otprilike 7 godina da bi se acquis preveo u potpunosti. BiH ne poduzima nikakve napore da uspostavi regionalnu suradnju s obzirom na prevod pravne stečevine. Prevod cjelokupnog acquisa na tri službena jezika u BiH bio bi izuzetno skup i predstavljat će još jednu blokadu na putu ka EU.

Kompletan Izvještaj možete preuzeti ovdje (.pdf) >>>