iz_medija

Globalni GO TO THINK TANKS INDEX za 2013.

Think tank Populari je i u prošloj, 2013. godini, prepoznat od strane Global Think Tank Index-a kao jedan od najboljih think tankova u centralnoj i istočnoj Evropi.

Prema poboljšanom i još detaljnijem istraživanju Pennsylvania Univerziteta pod nazivom “Globalna rang lista think tank organizacija“ u okviru programa „Think tankovi i civilna društva“ na kojem je učestvovalo 2000 studenata, novinara, kreatora politika, direktora think tank organizacija i donatora iz svih krajeva svijeta, te zahvaljujući dragocjenim analizama i podršci više od 1950 ekperata u ulozi stručnih panelista, think tank Populari je ponovo izabran kao jedan od najboljih u srednjoj i istočnoj Evropi.

Globalna rang lista think tank organizacija za 2013. godinu obilježava sedmu godinu nastojanja ovog programa da se priznaju značajni doprinosi i novi globalni trendovi think tank organizacija diljem svijeta.

Početni pokušaj da se napravi rang lista vodećih svjetskih think tank organizacija u 2006. godini bio je odgovor na mnogobrojne zahtjeve donatora, vladinih službenika, novinara i studenata koji su tražili da se kreira regionalna i međunarodna rang lista istaknutih svjetskih think tank organizacija. Od svog začetka, cilj ovog izvještaja bio je bolje razumijevanje uloge think tank organizacija u vladama i civilnim društvima. Koristeći ova saznanja, rang lista doprinosi poboljšanju kapaciteta i rada think tank organizacija diljem svijeta.

Drugu godinu zaredom, think tank Populari je, kao jedina think tank organizacija iz Bosne i Hercegovine, uvrštena u rang listu na 52. mjestu od ukupno 60 najboljih istraživačkih centara u centralnoj i istočnoj Evropi.

Slijedi kratak pregled više od 1950 srodnih institucija i stručnjaka koji su sudjelovali u nominacijama i procesu selekcije za 2013. godinu:

 • 793 stručnjaka-panelista za sve regionalne i funkcionalne kategorije istraživanja;
 • 150 novinara i studenata – eksperata u području javnih politika, think tankova i civilnog društva;
 • 55 sadašnjih i bivših direktora programa i mreža think tankova;
 • 40 javnih i privatnih donatora;
 • 150 predstavnika civilnog društva;
 • 100tine think tank organizacija;
 • 25-30 međuvladinih organizacija;
 • 120 akademskih institucija.

Osim navedenog, porast globalnog dosega ove rang liste ogleda se kroz sljedeće statistike o nominacijskom procesu za 2013. godinu:

 • 6826 think tank organizacija iz 182 zemalja su pozvane da učestvuju u procesu;
 • 1947 pojedinaca iz 120 zemalja učestvovalo je u postupku nominacija i ocjenjivanja;
 • 47 kategorija u kojima su rangirane nominirane think tank organizacije;
 • 2265 glasačkih listića su raspoređeni na dvije runde glasanja;
 • 52000 glasova je raspoređeno na dvije runde glasanja; i ,
 • 171 think tank organizacija su nominirane kao najbolje svjetske think tank organizacije.

Više detalja o istraživanju možete pronaći u dokumentu u nastavku:

Izvještaj: gotothinktank.com: Globalni GO TO THINK TANKS INDEX i kratki izvještaj za 2013 (.pdf) >>>