iz_medija

Globalna rang lista think tankova za 2014. godinu

I u 2014., think tank Populari ostaje u društvu najboljih think tankova u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

U okviru programa „Think tankovi i civilna društva“ koji već osam godina implementira Univerzitet Pennsylvania iz Sjedinjenih Američkih Država, 22.01.2015. objavljen je izvještaj pod nazivom “Globalna rang lista think tankova za 2014. godinu“ kojim je priznat značajan doprinos najboljim think tankovima iz cijeloga svijeta.

Zahvaljujući 3572 univerzitetskih i fakultetskih rukovodioca, novinara, donosioca odluka, istraživača javnih politika i direktora think tankova te donatora iz svih krajeva svijeta, kao i 1950 eksperata-panelista koji su sudjelovali u istraživanju u toku prošle godine dajući svoj doprinos kroz dragocjene analize i podršku, think tank Populari je treću godinu za redom izabran kao jedan od najboljih u Srednjoj i Istočnoj Evropi.

Kategorija „Najbolji think tankovi u Srednjoj i Istočnoj Evropi“ u kojoj je Populari rangiran nalazi se na 86. stranici Izvještaja.

*Početni pokušaj da se napravi rang lista vodećih svjetskih think tankova nastao je 2006. godine kao odgovor na mnogobrojne zahtjeve donatora, vladinih službenika, novinara i studenata koji su tražili da se napravi regionalna i međunarodna rang lista istaknutih svjetskih think tankova.  Od svog začetka pa do danas, cilj ovog izvještaja je bolje razumijevanje uloge think tankova u vladama i civilnim društvima.  Koristeći ova saznanja, godišnja rang lista doprinosi poboljšanju kapaciteta i rada think tankova diljem svijeta.

Izvještaj: Globalna rang lista think tankova za 2014. godinu (.pdf) >>>