BiH - Vječito poseban slučaj

Preuzmite BHS verziju u PDF formatu.

 

U sklopu projekta Britanske ambasade u BiH pod nazivom "EU Priče", Think tank Populari objavio je izvještaj pod naslovom "BiH - Vječito poseban slučaj" – bosanski pristup upravljanju ambalažnim otpadom.


U sklopu projekta Britanske ambasade u BiH pod nazivom „EU Priče”, Think tank Populari objavio je izvještaj pod naslovom „BiH - Vječito poseban slučaj“ – bosanski pristup upravljanju ambalažnim otpadom. 

 

To je studija o današnjoj Bosni, njenoj (ne)usklađenosti sa EU standardima, životnom stilu i ekonomskim (ne)perspektivama, načinjena kroz priču o upravljanju ambalažnim otpadom.

Proizvodi

Our publications are licensed under a Creative Commons license.

You are free to quote, copy and share this publication, as long as you attribute it to the think tank Populari.

Vezano
BiH-Vječito poseban slučaj
FCO projekt "EU priče"
Tekući Projekti
Iz Brazila u Brisel
FCO projekt "EU priče"
Više novca nego smisla u BiH?
FCO projekt "EU priče"