Aktivnosti

Istraživači i analitičari u Populariju često učestvuju na međunarodnim i regionalnim konferencijama ili radionicama.  To su prilike za prezentiranje rada Popularija i širenje informacija o rezultatima istraživačkih projekata kad su namijenjene ciljnoj publici, ali isto tako i prilike za diskusiju i razmjenu mišljenja s donosiocima odluka, međunarodnim, lokalnim i regionalnim organizacijama.


Radionica
Vještine vizuelne prezentacije i efikasno zagovaranje

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Populari eventi
Prezentacije & Debate: "EU priče"

Brisel, Belgija

Međunarodna konferencija
Evropa, ovdje i tamo: Analiza diskursa o evropeizaciji u medijima Zapadnog Balkana

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Konferencija
POINT 2.0

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Međunarodni halal sajam i forum
SAHAF 2013.

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ekpertska debata
Rezultati istraživanja javnog mnijenja o medijskim slobodama u BiH

Sarajevo, Bosna i Hercegovina