Prezentacija: Šta poslanici i novinari u Bosni i Hercegovini misle o euroatlantskim integracijama?

Amina Krvavac, istraživačica javnih politika u Populariju prisustvovala je prezentaciji publikacije „Šta poslanici i novinari u Bosni i Hercegovini misle o euroatlantskim integracijama? “organizovanoj 2.7.2014. u Sarajevu, od strane Centra za edukaciju „Pro Educa“ iz Banja Luke.


Izvor: dnevno.ba


Navedena publikacija autora Srđana Puhala, rezimira najznačajnije nalaze istraživanja koje je provedeno o mišljenju poslanika i delegata u entitetskim i državnom parlamentu te novinara, o euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine. 

 

Prezentaciji su, pored predstavnice Popularija, prisustvovali i predstavnici drugih nevladinih ogranizacija, politički analitičari i zastupnice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Rezultati istraživanja pokazuju da većina poslanika u BiH podržava proces euroatlanskih integracija, ali da je njihovo znanje o samom tom procesu prilično površno. Naime, većina  njih se o ovom procesu informiše putem medija, a ne putem bh. institucija koje su direktno uključene u taj proces. Dakle, postavlja se logično pitanje kako će donosioci odluka u BiH donijeti racionalne  i optimalne odluke na euroatlanskom putu Bosne i Hercegovine, ako ne posjeduju tačne ni detaljne informacije o procesu o kojem odlučuju.

 

Nakon prezentacije autora publikacije, prisutni su takođe imali priliku da razmijene mišljenja na temu općeprisutnog nezadovoljstva građana i civilnog društva trenutnim stanjem u državi koje su proizvele aktuelne političke elite. 


Proizvodi

Our publications are licensed under a Creative Commons license.

You are free to quote, copy and share this publication, as long as you attribute it to the think tank Populari.

Tekući Projekti
Iz Brazila u Brisel
FCO projekt "EU priče"
Više novca nego smisla u BiH?
FCO projekt "EU priče"