Konferencija: Klasteri kao alat za konkretan održivi razvoj

Fabien Segnarbieux, stažist u Populariju sudjelovao je na konferenciji  “Klasteri kao alat za konkretan održivi razvoj” koja se održala 3. 4. 2014. u Sarajevu u organizaciji Francuske ambasade u Sarajevu i Ministarstva ekologije, održivog razvoja i energije Francuske.


Ova konferencija - razmjena iskustava održala se u Centru Andre Malraux/Francuskom institutu u BiH kao dio “Francuske sedmice održivog razvoja u BiH” s ciljem predstavljanja pojma klastera i njegove primjene u Francuskoj i Bosni i Hercegovini.

 

Jedna od tema konferencije vezana je za opis francuskog klastera “EURALENS” koju je prezentirao gosp. Gilles Pette, koordinator i direktor govoreći  o iskustvima ove inicijative od svog nastanka do danas. Namjera konferencije bila je ukazati učesnicima na prednosti i izazove koje predstavlja koncept klastera za regionalni razvoj.

 

Predstavnici domaćih klastera su također prezentirali svoje aktivnosti kako bi se povećala svijest o potencijalima i postignućima bh. klastera u današnje vrijeme.  Jedan od primjera je uspostavljanje “Sarajevskog klastera filmske industrije” na kojem radi Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine.

 

Više informacija o sadržaju konferencije možete pronaći u dokumentima desno ili ovdje