Iz medija

Za svog postojanja, Populari se dosta puta pojavljivao u medijima, Der Standard, Radio slobodna Evropa, Deutsche Welle, The National, The Guardian, FAZ.net, The Economist, REUTERS, brojne lokalne radio i TV stanice te pisani mediji.  Gostovali smo na mnogim televizijskim emisijama gdje smo u programu uživo davali intervjue. Predstavili smo vam samo neke od njih.


Ekonomija dobrobiti životinja
Koliko gubi Bosna i Hercegovina van Evropske unije?

U ovom izvještaju, dobrobit životinja se uzima kao primjer s kojim se svi možemo identificirati, a na različite načine se tiče svih nas. Dobrobit životinja je također i jedna od prepreka koja se lako može riješiti kako bi se unaprijedio ovaj sektor u cjelosti.

Populari event
TRAIN PROGRAM: Otvorena diskusija o dobrobiti životinja

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Mogu li bosanskohercegovački pilići u EU?
Mesna industrija u Bosni i Hercegovini

Ovaj izvještaj ispituje situaciju u sektoru peradarstva u BiH, s namjerom identifikacije problema i predlaganju rješenja u dijelu koji se tiče dobrobiti životinja tako da BiH bude spremna i u ovom segmentu kada bude omogućen izvoz u EU, kao i poticanja javne diskusije o dobrobiti životinja i njenim implikacijama na ekonomiju, zdravlje i sigurnost hrane.

DGAP projekt
Mesna industrija u Bosni i Hercegovini

Think tank Populari ispitao je bosanskohercegovački veterinarski sektor kroz prilično jedinstven objektiv: zaštita životinja pri klanju. U kontekstu zahtijeva EU u polju dobrobiti životinja, think tank Populari ispitao je bh. zakonodavstvo, kao i nivo do kojeg se zakonodavstvo i praksa podudaraju na terenu. Rezultat istraživanja je kratki izvještaj namijenjen privatnom sektoru ali i bosanskohercegovačkim državnim službenicima, i donosi preporuke o tome na koji način još bolje uskladiti praksu i zakonodavstvo sa zahtjevima EU.

Međunarodna konferencija
Politike evropskih integracija

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

24sata.info - vijesti.ba - klix.ba - n24.ba - bijeljina.org - hayat.ba - bistroBiH.ba - protest.ba - septembar 2012.
Mediji o izvještaju Popularija "BiH-Vječito poseban slučaj"
BH pristup upravljanju ambalažnim otpadom
BiH - Vječito poseban slučaj

U sklopu projekta Britanske ambasade u BiH pod nazivom "EU Priče", Think tank Populari objavio je izvještaj pod naslovom "BiH - Vječito poseban slučaj" bosanski pristup upravljanju ambalažnim otpadom.