Alida Vračić

Izvršna direktorica


Alida je suosnivač i od 2007. godine izvršna direktorica think tanka Populari, sa sjedištem u Sarajevu. Prije osnivanja Popularija, Alida je radila sa Evropskom inicijativom za stabilnost (ESI) iz Berlina na projektima vezanim za pravna i ekonomska pitanja. Nakon završetka studija, vodila je nekoliko regionalnih projekata u okviru Centra za ljudska prava na Univerzitetu u Sarajevu i Španski institucionalni program - program institucionalne suradnje u pravosuđu sa ombudsmenom, advokatskom komorom i udruženjima sudija u Bosni i Hercegovini i regiji. Alida je također radila za državno tužilaštvo u BiH, u Odjelu za ratne zločine i u Komisiji za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. 

 
Alida je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te se specijalizirala za krivično pravo, ljudska prava. Paralelno s tim, studirala je krivični postupak i kaznenopravni sistem u Austriji, na Univerzitetu u Grazu. Magistrirala je  međunarodnu javnu politike 2006. godine na Univerzitetu u Londonu, UCL, a nakon toga je kompletirala prestižni program (Executive Education), na  John F. Kennedy School, Univerzitet Harvard. 
 
Alidu možete kontaktirati na email: alida@populari.org