Radionica: Proces ustavne reforme na Islandu: Primjer građanske participacije u ustavnoj reformi

Katarina Cvikl, istraživač Popularija učestvovala je na radionici o participativnom procesu ustavne reforme na Islandu koja se održala u organizaciji PILPG (The Public International Law & Policy Group), 15.08.2013. u Sarajevu, Bosni i Hercegovini. 

 


Na početku radionice, Silja Omarsdottir sa Islandskog univerziteta prezentirala je problem sa islandskim ustavom, dala socio-ekonomski kontekst te prenijela iskustva koja su vezana za njihov pokušaj reforme ustava uz participaciju građana. Tokom rasprave s dvanaest predstavnika nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Valery Perry iz PILPGa sumirala je najvažnije lekcije za ustavnu reformu u BiH. Na raspravi se utvrdilo da, iako su ove dvije zemlje veoma različite, unutrašnje političke dinamike mogu pružiti slične pouke/lekcije za reformske inicijative u bosanskohercegovačkom kontekstu.


Učesnici diskusije su se također složili da iskustvo sa Islanda pokazuje da, iako izrada potpuno novog Ustava može u početku izazvati interes javnosti, postepeni pristup promjenama (tzv. „step by step“ pristup) bi trebao biti efikasniji način za promoviranje promjena nakon čega bi se, u cilju dugoročnog održanja javnog interesa, trebale provoditi jasne strategije angažiranja paralelno sa dvosmjernim konsultacijama i komuniciranjem sa građanima.

 

Više detalja o radionici možete pronaći u agendi na desnoj strani.

 

Proizvodi

Our publications are licensed under a Creative Commons license.

You are free to quote, copy and share this publication, as long as you attribute it to the think tank Populari.

Tekući Projekti
Iz Brazila u Brisel
FCO projekt "EU priče"
Više novca nego smisla u BiH?
FCO projekt "EU priče"