publikacija

Izvještaj: Kako Lisabonska strategija može pomoći Bosni i Hercegovini u procesu stabilizacije i pridruživanja EU?

“Ono što se treba naglasiti jeste važnost ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Efikasna implementacija ovih obaveza i nastavak reformi neophodni su kako bi se ostvario napredak prema narednim fazama procesa integracije u Evropu. To je posebno važno jer za cilj imamo status države kandidata” – Osman Topčagić, Direkcija za evropske integracije u BiH.

Usvojena 2000. godine, Lisabonska strategija je dogovor o načinu na koji će zemlje članice Evropske unije razmjenjivati dobru praksu kako bi učinile EU ‘najdinamičnijom i najkonkurentnijom ekonomijom na svijetu zasnovanoj na znanju, i sposobnoj za održiv ekonomski rast sa većim brojem boljih radnih mjesta, te kompletnijom društvenom povezanošću, i poštivanjem okoliša do 2010.

Potpisivanje Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju pokazalo je da je Bosna i Hercegovina sada ozbiljan kandidat za pristupanje EU i da mora ostvariti brz napredak na osnovu jasno određenih ciljeva u procesu stabilizacje i pridruživanja. Sada kada je strategija pridruživanja jasna, ostaje još uvijek otvoreno pitanje kako ostvariti ove promjene i gdje kreatori strategije i sudionici mogu tražiti primjere dobre prakse koji će približiti Bosnu i Hercegovinu pridruživanju EU.

Kompletan Izvještaj možete preuzeti ovdje (.pdf) >>>