iz_medija

Globalni GO TO THINK TANKS Index

2012. godine Global Think Tank Index uvrstio je think tank Populari među najbolje think tankove u centralnoj i istočnoj Evropi.

Prema nedavno objavljenoj, poznatoj studiji pod nazivom “Global Go To Think Tank Ratings”koju je sproveo Univerzitet u Pensilvaniji s 2,000 vodećih stručnjaka, u okviru programa Think tankovi i civilna društva, think tank Populari je među najboljima u Centralnoj i Istočnoj Evropi, ali ujedno i jedini iz Bosne i Hercegovine, koji se našao na ovoj listi. 

Mnogi nisu svjesni važnosti koja se ogleda u tome da kao nezavisni istraživači javnih politika doprinose kritičkoj analizi i promišljaju socio-ekonomske teme. Osim toga, često prođe neprimjećeno da na taj način pomažu da se premosti jaz između akademskog znanja, državnih institucija, civilnog društva i javnosti te služe kao katalizator pozitivnih promjena.

Međutim, think tankovi iz BiH ne prolaze uvijek neprimjećeno. U prethodno spomenutoj studiji, “Global Go To Think Tank Ratings,“ koja se često naziva i “vodič kroz globalno tržište ideja,” think tank Populari, po prvi put je ove godine, kao jedini iz BiH, rangiran na 52. mjestu od 60 najboljih centara za istraživanje.

Sljedeći podaci svjedoče o obimu i relevantnosti ove studije:

  • 6,603 think thankova iz 182 zemlje pozvani da učestvuju
  • 1,100 osoba iz 120 zemalja učestvovalo u procesu ocjenjivanja
  • 38 kategorija
  • 1,647 think tankova u konkurenciji

Ova globalna studija objavljuje se šestu godinu za redom i služi kao sve važnija referenca kreatorima politika, donatorima i novinarima koji prate i podržavaju, sa sve većim interesom, rad think tankova. Stoga je jako važno da zbog vidljivosti u medijima i kvalitete rada, think tankovi – poput Populari – učestvuju u ovakvim studijama. U isto vrijeme, za Populari, ovo je zvanična potvrda da je prepoznat kao think tank koji kroz kritička promišljanja o relevantnim temama doprinosi stvaranju boljeg i pravednijeg društva u BiH.

S ovim značajnim priznanjem na umu, Populari će ostati vjeran svojoj metodologiji – kvalitetnim istraživanjima, konkretnim analizama utemeljenim na dokazima, te razumljivom jeziku koji koristi u svojim publikacijama. U isto vrijeme, ovaj rezultat trebao bi biti i podsjetnik vladinom sektoru da cijene, prigrle i promoviraju rad think tankova, a inspiracija aktivistima civilnog društva da koriste rezultate istraživanja i znanje think tankova kao argumente kada iznose zahtjeve ili vrše pritisak na vlast. Konačno, ovo možda može ohrabriti lokalne medije da aktivnije i redovnije prate rad lokalnih think tankova, jer su oni često izvor vjerodostojnih podataka temeljenih na istraživanjima i analizama.