Aktivnosti

Istraživači i analitičari u Populariju često učestvuju na međunarodnim i regionalnim konferencijama ili radionicama.  To su prilike za prezentiranje rada Popularija i širenje informacija o rezultatima istraživačkih projekata kad su namijenjene ciljnoj publici, ali isto tako i prilike za diskusiju i razmjenu mišljenja s donosiocima odluka, međunarodnim, lokalnim i regionalnim organizacijama.


Drugi okrugli stol Svjetske banke
Izazovi i prilike tržišta rada u BiH: Zašto nam je bitno?

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Uvodni seminar
TRAIN 2014 – Poticanje političkog dijaloga

Beograd, Srbija

Konferencija
CODE '14 - Konferencija o demokraciji 2014

Budimpešta, Mađarska

Konferencija
Klasteri kao alat za konkretan održivi razvoj

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Okrugli stol Svjetske banke
Radna mjesta za Bosnu i Hercegovinu

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Populari prezentacija
Prezentacija studije o dobrobiti životinja

Vankuver, Kanada

Populari event
PopulariPanel „NEZAPOSLENOST MLADIH: Je li problem u stavu?”

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Inicijativa Popularija
Upoznajte svoju EU

Populari Facebook

Panel diskusija
Individualna i korporativna filantropija u BiH

Sarajevo, Bosna i Hercegovina