Njemačko društvo za vanjsku politiku
DGAP

Njemačko društvo za vanjsku politiku (Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V.-DGAP) je nacionalna mreža za njemačku vanjsku politiku.  DGAP je nezavisna, nepristrana i neprofitna organizacija sa članstvom, think tank i izdavač. DGAP, već više od 50 godina, promiče javne debate o vanjskoj politici u Njemačkoj.

    

Balkanski fond za demokraciju
BTD

Balkanski fond za demokraciju (BTD) je desetogodišnja inicijativa za davanje grantova u ukupnom iznosu od 36 miliona USD, koja podržava demokraciju, dobro upravljanje, i evroatlantske integracije u jugoistočnoj Evropi. Ovo partnerstvo javnog i privatnog sektora, koje je nagrađivano za svoj rad, osnovano je 2003. Godine od strane Fonda German Marshall iz Sjedinjenih Američkih Država, Agencije za međunarodni razvoj SAD (USAID), i Fondacije Charles Stewart Mott.

Informativni centar za evropsku politiku
EPIC

Nezavisna mreža konzultanata i trenera.

Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
OSF

Otvoreno društvo predstavlja društvo zasnovano na shvatanju da niko nema monopol nad istinom, da različiti ljudi imaju različite poglede i interese i da postoji potreba za institucijama koje štite prava svih ljudi omogućavajući im da žive zajedno u miru.

Fondacija
MOZAIK

Programi ove društveno poduzetne organizacije su: Za aktivne zajednice; Kulturno nasljeđe i turizam; Program Plus - Društvena pravda i inkluzija; Omladinska banka.

Inicijativa za evropsku stabilnost
ESI

Grupa prijatelja koji vjeruju u snagu ideja, blagost autoriteta Evropske unije i prosperitetnu i demokratsku budućnost jugoistočne Evrope.  Da bi unaprijede svoje ideje, osnovali su think tank organizaciju.

Charles Stewart
Fondacija Mott

“Čini mi se da je svatko neprestano u nekoj vrsti neformalnog partnerstva sa svojom zajednicom.”

— Charles Stewart Mott, 1875.–1973.

Centar za ekonomska rješenja
49
FCO - Ured za vanjske poslove i odnose sa zemljama Commonwealth-a
Ambasada Velike Britanije u Bosni i Hercegovini

Britanska ambasada u Sarajevu je službeni predstavnik Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini.  Britanska ambasada razvija i održava odnose ovih dviju zemalja po raznim pitanjima (političkim, trgovinskim, sigurnosnim iekonomskim) koja su od interesa za obje zemlje.  Britanska ambasada u BiH pomaže u reformama koje uključuju vladavinu prava, pravdu, antikorupciju i zaštitu, stvaranje uvjeta za članstvo u EU i NATO-u.