SeeNet: Translokalna mreža za saradnju između Italije i jugoistočne Evrope

Ovaj projekt u centralni dio svoje strategije postavlja nastavak teritorijalnih partnerstava sačinjenih od dijela italijanskog sistema decentralizovane saradnje koji podstiče proces integracije zapadnih balkanskih zemalja u Evropsku Uniju.

Program je podstakao dijalog između zemalja, ustanova i lokalnih zajednica Jugoistočne Evrope u cilju efikasnog lokalnog razvoja teritorija uključenih u Program sa pogledom na dugoročno partnerstvo na regionalnom nivou sa italijanskim sistemom decentralizovane saradnje.

Sa novim pretpostavkama za partnerstvo akteri mreže su bili pozvani da se odvaže u razvijanju administrativne decentralizacije i pružanju podrške lokalnom razvoju, nudeći konkretne ponude za posao u specifičnim sektorima intervencije u skladu sa evropskim standardima.

Podrška balkanskim partnerima se ogledala u dva pravca:

  1. Poboljšati pristup pretpristupnim fondovima Evropske Unije, te državnim i međunarodnim fodovima za lokalni razvoj teritorija Jugoistočne Evrope, partnera Programa;
  2. Pomoći subjektima iz institucija i sa teritorija, partnerima Programa, pri usvajanju i razvoju inovativnih programa i usluga iz oblasti vrednovanja i upravljanja teritorijom, ekonomskog razvoja, teritorijalnog i društvenog planiranja.

Poziv za prijave SeeNet (.pdf) >>>

Sažetak projekta SeeNet (.pdf) >>>