FCO projekt “EU priče”

Od 2007 godine, kada je BiH zajedno sa ostalim potencijalnim kandidatima i zemljama kandidatima dobila prvu priliku da iskoristi IPA fondove, čitav proces se odvijao u političkoj areni. IPA se koristila kao sredstvo za dnevnopolitička prepucavanja, umjesto da se iskoristi kao sredstvo za razvoj zemlje i unapređenje regionalne saradnje.

Zbog relativno skromnog broja  detaljnih i konkretnih informacija o tome kako proces pristupanja EU utiče na svakodnevni život građana BiH, Populari je u 2011. godini  pokrenuo projekt pod nazivom “EU priče”, koji se bavi svakodnevnim problemima koji su izravno povezani sa EU.

Projekt “EU priče”, koji je financiran od strane Britanske ambasade u BiH, sastoji se od niza studija slučaja na temelju istraživanja o tome kako proces pristupanja EU utiče na svakodnevni život građana BiH. To su konkretne i specifične priče koje odražavaju stvarne, životne probleme koje EU donosi u BiH.

Glavni cilj je pružiti  kreatorima politika u BiH dobro artikulirane i detaljne dokaze, ali istovremeno izložiti problematiku na način da je i šira javnost prihvati kao korisnu. Sve priče nude drugačiji ugao posmatranja problema, te omogućavaju, prvenstveno domaćim akterima /političarima da bolje razumiju, a potom i da utiču na procese na konkretniji način, što je najadekvatniji pristup EU debati.

Izvještaj: Iz Brazila u Brisel
Da li ste se ikada zapitali šta je zajedničko fudbalskoj reprezentaciji BiH i vladajućoj koaliciji šest političkih lidera?  Uz podršku ...
Više...
Izvještaj: BiH - Vječito poseban slučaj
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, svako od nas proizvede oko 1 kg otpada svaki dan. Ta cifra se odnosi ...
Više...
Izvještaj: Koliko gubi Bosna i Hercegovina van Evropske unije?
U ovom izvještaju, dobrobit životinja se uzima kao primjer s kojim se svi možemo identificirati, a na različite načine se ...
Više...
Izvještaj: Više novca, nego smisla u BiH?
Istraživanje koje pokazuje da BiH još uvijek nedostaje kapaciteta, znanja i vještina da u potpunosti iskoristi raspoložive fondove EU. Vijest ...
Više...