BTD Projekt

Balkanski fond za demokraciju (BTD) je osnovan od strane Fonda German Marshall iz Sjedinjenih Američkih Država, Agencije za međunarodni razvoj SAD (USAID), i Fondacije Charles Stewart Mott.  BTD ima mali tim iskusnih zaposlenika koji aktivno traže i objedinjuju ekpertizu velikog broja različitih partnera. Ovi eksperti, zajedno s BTD osobljem, čine Komisiju za dodjelu grantova koja pregledava i ocjenjuje zaprimljene prijedloge projekata s ciljem da BTD programi budu efikasni, da zadovoljavaju lokalne potrebe te da su komplementarni drugim incijativama koje podržava međunarodna zajednica. Savjetodavni odbor koji se sastoji od eksperata iz jugoistočne Evrope i predstavnika ključnih međunarodnih organizacija vodi razvojnu strategiju BTDa.

Struktura BTDa omogućava evropskim i američkim partnerima da zajedničkim naporima jačaju transatlansku suradnju na Balkanu. Od svog osnivanja, donacije od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, Compagnia di San Paolo, Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke, Ministarstva vanjskih poslova Danske, Ministarstva vanjskih poslova Grčke, Fondacije Robert Bosch, Fonda braće Rockefeller, Švedske agencije za međunarodnu suradnju (SIDA), i Fondacije Tipping Point, čine BTD pravim transatlanskim partnerom.

Dodjela grantova

Sjedište BTDa se nalazi u uredu German Marshall Fonda u Beogradu, a grantove dodjeljuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Moldaviji, Crnoj Gori, Rumunjskoj i Srbiji.  Također dodjeljuje regionalne grantove organizacijama koje promoviraju dobrobit panbalkanske mreže.

www.gmfus.org/balkantrust

Izvještaj: Služimo i štitimo: Priča o sigurnosnom sektoru u Bosni i Hercegovini
Šta se dešava u sigurnosnom sektoru u Bosni i Hercegovini? Je li BiH sigurna zemlja? Sigurnija od Belgije? Francuske? Jesu ...
Više...
Izvještaj: "Politička romansa: Odnosi između Turske i Bosne i Hercegovine"
Ovaj izvještaj proučava odnose između dviju zemalja, Turske i Bosne i Hercegovine (BiH), njihove specifične političke odnose, duboko ukorijenjene u ...
Više...