Portal “Parlamentarni SEARCHLIGHT”

Uz financijsku podršku Open Society Instituta, u toku prošle godine, think tank Populari je razvio portal sa strukturiranom, u cjelosti indeksiranom, jednostavnom za upotrebu on-line bazom podataka bh. zakona i zakonodavnih procesa Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pod nazivom Parlamentarni SEARCHLIGHT (Parliamentary Searchlight).

Portal www.searchlight.populari.org vizualizira navedene informacije te omogućava puni uvid u zakonodavne procese koji se odvijaju unutar Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Sistem je osmišljen na način da korisinici mogu pristupiti svim dijelovima ovog zakonodavnog tijela te time poboljša transparentnost zakonodavnih procesa u oba doma BiH parlamenta.

Ciljevi projekta:

  • Stvaranje baze podataka bh. zakona;
  • Stvaranje baze podataka zapisnika sa sjednica BH parlamenta i rezultatima glasanja na sjednicama, koja je strukturirana, potpuno indeksirana i lagana za upotrebu;
  • Mapiranje poveznica između tekućih parlamentarnih procedura i pripadajućih zakona;
  • Programiranje mehanizma koji će automatski uzimati neophodne podatke s interneta i na taj način ažurirati podatke u bazi.

Dodatni ciljevi koje je projekt postigao:

  • Razvijanje vremenske skale koja će omogućiti korisnicima vizualizaciju parlamentarnih procedura koje rezultiraju postojećim zakonima;
  • Portal daje sažetak i agregirane statističke podatke te vizualizirane podatke o usvojenim zakonima, parlamentarnim aktivnostima, glasanju na sjednicama itd.;
  • Omogućava pristup potpuno indeksiranoj i pretraživoj bazi podataka po temama Evropske unije, pregovaračkih poglavlja i Acquisa (EUR-lex) s poveznicama na odgovarajuće bh. zakone i na informacije o parlamentarnim zakonodavnim procesima;
  • Stvaranje pretraživača koji omogućava javnosti da brzo locira zakone i podatke o parlamentu.