Dobri susjedi

Projekat Dobri susjedi ispituje korisne segmente hrvatskog pregovaračkog procesa i procesa pristupanja EU sa ciljem ostvariti pomak u raspravi u BiH vezanoj za EU te je pozicionirati u arenu praktičnih razgovora o koracima i konkretnim rješenjima zadataka koje je neophodno ispuniti zarad evropske budućnost BiH.

U julu 2013. godine kada Hrvatska uđe u EU, Bosna i Hercegovina će biti suočena sa mnogobrojnim EU standardima koji će se morati primjenjivati ukoliko će se izvoz poljoprivrednih proizvoda nastaviti. Iako pitanja poput ovog zahtijevaju brzu reakciju BiH, rasprava u BiH vezana za EU trenutno je zasićena politikom i ideologijom, i čini se da ne prepoznaje ove i ostale relevantne izazove. Kako bi se pripremili za ovaj i ostale relevantne izazove, think tank Populari je u 2011. godini pokrenuo jednogodišnji projekat pod nazivom “Dobri susjedi” čiju realizaciju je omogućila podrška Vlade Velike Britanije. U saradnji sa Evropskom inicijativom za stabilnost (ESI), željeli smo iskoristiti hrvatsko iskustvo i znanje, te tako započeti debatu o praktičnim pitanjima pritupanja EU.

Projekat Dobri susjedi zamišljen je kao doprinos bosanskohercegovačkim naporima u procesu pridruživanja EU. Utirući put za praktičnu raspravu o tome šta pridruživanje EU podrazumijeva na terenu, trebao bi pomoći BiH u podnošenju vjerodostojnog zahtjeva za članstvo, te omogućiti svim novoima bh administracije da se već sada započnu pripremati za predstojeći proces pridruživanja EU.

Koristeći se konkretnim pričama iz Hrvatske, projekat Dobri susjedi ispitao je korisne segmente hrvatskog pregovaračkog procesa i procesa pristupanja, sa posebnim naglaskom na poglavlja acquisa koja se bave sigurnošću hrane i okolišem. Kao što je pokazalo iskustvo Hrvatske, provedba EU standarda u oba ova sektora ima izravan uticaj na život građana. Oba su veoma važna, i za BiH neizbježna. Pomenuta dva područja ne samo da prikazuju širu sliku onoga što treba biti učinjeno u BiH, već i sliku o tome gdje se u ovom trenutku nalazimo.

Proizvod projakta su tri međusobno povezane publikacije, a to su Vodič kroz pristupne pregovore za Poglavlje 12 (Sigurnost hrane) i Poglavlje 27 (Okoliš), te konačna analiza namijenjenu bosanskohercegovačkim kreatorima politika.

Izvještaj: Utrka je u toku - Plasman BiH u balkanskoj regati?
Nakon jednogodišnjeg istraživačkog projekta, te analize hrvatskog pristupnog iskustva, Populari je objavio konačnu analizu namijenjenu bosanskohercegovačkim kreatorima politika. Analiza u ...
Više...
Izvještaj: Vodič kroz pristupne pregovore - Poglavlje 12: Sigurnost hrane
Ovaj vodič je namijenjen kreatorima i analitičarima politika zainteresiranih za bolje razumijevanje procesa pristupanja EU koji je uspješno provela Hrvatska, ...
Više...
Izvještaj: Vodič kroz pristupne pregovore - Poglavlje 27: Okoliš
Vodič za poglavlje 27, okoliš, objašnjava šta su bili uvjeti EU vezano za okoliš, šta je Hrvatska morala uradit da ...
Više...