DGAP projekt

PROGRAM TRAIN

Podsticanje političkog dijaloga na Zapadnom Balkanu

Zemlje Zapadnog Balkana teže k članstvu u EU. Ipak, do njihovog pristupanja EU, moraju provesti reforme koje podrazumijevaju opsežan i amiciozan plan aktivnosti unutar Procesa stabilizacije i pridruživanja EU; počevši od ispunjavanja političkih i ekonomskih kriterija, do usvajanja nekih 100,000 stranica „Acquis Communautaire“-a.

Think tank organizacije i nezavisni istraživački instituti u regiji igraju ključnu ulogu u ovom obimnom transformacijskom procesu kroz pružanje podrške ali i kroz kritičku analizu.

U cilju podsticanja političkog dijaloga između think tank organizacija i političkih aktera na zapadnom Balkanu, program TRAIN (Think Tanks Providing Research and Advice through Interaction and Networking) omogućava treninge i mogućnosti za umrežavanje organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovina, Hrvatske, Kosova, Makedonije Crne Gore i Srbije.

Na brojnim radionicama, učesnici-istraživači rade na pisanju „policy paper“a i strategija zagovaranja te imaju priliku da diskutiraju o svojim istraživačkim projektima.  Nakon toga, učesnici prezentiraju rezultate svog istraživanja donosiocima odluka u Briselu i u svojim državama.

TRAIN program je financiran od strane Federalnog ureda za vanjske poslove Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu (Federal Foreign Office -Stability Pact for South Eastern Europe), a implementira ga Njemačko društvo za vanjsku politiku (Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V.-DGAP)

https://dgap.org/en

Izvještaj: Mesna industrija u Bosni i Hercegovini
Think tank Populari ispitao je bosanskohercegovački veterinarski sektor kroz prilično jedinstven objektiv: zaštita životinja pri klanju. U kontekstu zahtijeva EU u ...
Više...